Uued õppematerjalid

esitlus
Svetlana Astahhova12. Aprill 2018
mäng
Ragnar Vutt12. Aprill 2018
kodulehekülg
TiiuLe05. Jaanuar 2018
tunnikava
TiiuLe05. Jaanuar 2018

Kutseõppeasutustes ja rakenduskõrgkoolides algab rahulolu ja koolikeskkonna küsitlus


Avaldaja:Madli Leikop11. Märts 2019

11. märtsist kuni 14. aprillini viib Innove koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga kutseõppeasutustes ning kutseõpet pakkuvates rakenduskõrgkoolides läbi rahulolu ja koolikeskkonna küsitluse.

Küsitluses on oodatud osalema ligikaudu 23 000 õpilast 32 kutseõppeasutusest ja 5 rakenduskõrgkoolist üle Eesti.

Rahuloluküsitlusi korraldava Innove uuringute- ja arenduskeskuse juhataja Aimi Püüa sõnul annavad küsitlused koolidele head tagasisidet õpilaste kooliga rahulolu ning sellega seotud tegurite kohta. „Tulemuste põhjal saavad koolid vajadusel planeerida edasisi samme, et muuta nii kooli sotsiaalset kui füüsilist keskkonda õppimist toetavamaks. Kui üldhariduskoolides on riiklikud rahuloluküsitlused toimunud juba neli korda, siis kutseõppeasutustes küsitakse riiklikult tagasisidet teist korda,“ selgitab Püüa. 

Üleriigilises kutseõppeasutuste rahuloluküsitluses osalevad kõikidel õppetasemetel ja õppekavadel kutseharidust omandavad õppurid. Küsitlused on elektroonsed, igale koolile edastatakse individuaalne veebilink.

Kõik küsitluses osalevad õppeasutused saavad oma tulemuste kohta tagasisidet, raportid edastab Innove koolidele õppeaasta lõpuks. Peamised tulemused avaldatakse ka haridusandmete veebiportaalis http://www.haridussilm.ee.

Lisainfot küsitluste kohta leiab: http://www.hm.ee/et/rahulolu

Allikas: SA Innove pressiteade. Foto: Koolielu arhiiv

Samal teemal: