Õpetajad ja tugispetsialistid on oodatud kandideerima riiklikule haridusstipendiumile


Avaldaja:Madli Leikop07. Oktoober 2020

Eesti üldhariduskoolide, kutsekoolide ja lasteaedade õpetajad ning tugispetsialistid saavad kuni 15. novembrini kandideerida enesetäiendamiseks mõeldud haridusstipendiumile.

Stipendiumi suurus on kuni 11 000 eurot ja seda saab kasutada kuni kuue kuu jooksul.

„Riiklik haridusstipendium on võimalus pühendada pool aastat iseenda ja oma valdkonna arendamisele. Ütleme sellega aitäh meie suurepärastele õpetajatele ja tugispetsialistidele,“ ütles haridus- ja teadusminister Mailis Reps.

 Riiklik haridusstipendium annab õpetajale ja tugispetsialistile võimaluse võtta vaba semester enesetäiendamiseks ja oma valdkonna arengu ergutamiseks.

Seekord on stipendiumile kandideerimisel prioriteetsed teemad digipedagoogika rakendamine, õpikäsituse ja selle muutumise toetamine ja kaasava hariduse rakendamine. Stipendium on hea võimalus näiteks distantsõppe kogemuse parimate praktikate analüüsimiseks ja arendamiseks.

„Minu stipendiumi kasutamise aeg langes lõpuks kokku eriolukorraga, ent sellest hoolimata sai lõpuks tehtud kõik, mida kavatsesin ja rohkemgi veel,“ meenutab möödunud aastal riikliku haridusstipendiumi saanud koolipsühholoog Karmen Maikalu. „Tänu haridusstipendiumile sain kriisi ajal tegeleda nii koolipsühholoogide töö toetamise ja koordineerimisega kui panustada Eesti Koolipsühholoogide Ühingu juhtimisse ja arengusse. Sain aega nii endale kui perele, sain tegeleda enesetäiendamisega ja lugeda, sain seada sihte edaspidiseks,“ räägib ta.

 Senised stipendiaadid on kasutanud stipendiumiperioodi muuhulgas oma valdkonna uuringute läbi viimiseks, enesetäiendamiseks välisriigis, õppematerjalide väljatöötamiseks ja lasteraamatute kirjutamiseks.

2018. aastal said stipendiumi Kuressaare Ametikooli disaini õppesuuna õpetaja Merit Karise, Luunja Midrimaa lasteaia logopeed- eripedagoog Kristel Lempu ja Tallinna Prantsuse Lütseumi inglise keele õpetaja Merike Saar.

Stipendiumile saavad kandideerida õpetajad ja tugispetsialistid, kes vastavad kvalifikatsiooninõuetele ning on töötanud oma ametikohal vähemalt viis aastat.

 Aastas antakse välja kuni viis stipendiumit. Riiklikke haridusstipendiume jagatakse tänavu kolmandat korda.

Lisainfo: https://www.hm.ee/et/tegevused/opetaja-ja-koolijuht/riiklik-haridusstipendium

Allikas: HTMi pressiteade

Haridus- ja Noorteamet