Selgusid keelekümblusprogrammi kvaliteediauhindade saajad


Avaldaja:Madli Leikop17. Detsember 2020

Teisipäeval toimunud virtuaalsel konverentsil anti keelekümblusprogrammi kvaliteediauhind Sillamäe lasteaiale Päikseke ja kuulutati välja keelekümblusprogrammi sõbrad.

Haridus- ja Noorteameti õppekava ja õppevara osakonna juhataja Kristjan Oadi sõnul pälvis lasteaed Päikseke auhinna „Keelekümblusasutus 2020“ just hea koostöö eest huvirühmade ja partneritega. „Päiksekese keelekümblusõpetajaid tuleb eriti tunnustada selle eest, et nad pidevalt näitavad, et koos jõuab rohkem. Samuti on nad eeskujuks oma kogemuste jagamisel nii kolleegide vahel kui väljapoole oma lasteaeda. On muljetavaldav, kuidas Päikseke kasutab kõiki võimalusi, et laste õpet rikkamaks teha, nagu näiteks erinevad õppekäigud ja koostööüritused nii lasteaias kohapeal kui partnerite juures,“ tunnustab Oad lasteaia tegevust.

Sillamäe lasteaed Päikseke liitus keelekümblusprogrammiga 2008. aastal ja 2020/21. õppeaastal tegutseb lasteaias kuus keelekümblusrühma.

Virtuaalkonverentsil kuulutati välja ka neli valdkonna spetsialisti, kes pälvisid tiitli „Keelekümblusprogrammi sõber 2020“. Keelekümblusprogrammi sõbra aunimetus antakse iga-aastase austusavalduse ja erilise tunnustusena keelekümblusprogrammi arengu otsustava mõjutamise eest.

Sel aastal said auhinna:

Natalja Mjalitsina - kauaaegne keelekümbluse eestvedaja, inimeste ühendaja, hoidja ja innustaja.
Virve Laube ja Marga Napp - Pärnu Linnavalitsuse haridusosakonna spetsialistid, kes on keelekümblusprogrammi edendajad Pärnus ja aktiivsed kaasalööjad üleriigilises võrgustikus.
Anne Roos - on olnud pikka aega Tapa valla haridusspetsialist ning novembrist Harno mitmekeelse büroo töötaja. Anne on keelekümblusprogrammi edendaja Tapal, aktiivne kaasalööja üleriigilises võrgustikus ning olnud kahesuunalise keelekümbluse juurutaja alates 2016. a Tapa Lasteaias Vikerkaar ja septembrist 2020 Tapa Vene Põhikoolis.

Keelekümblusprogrammi kvaliteediauhinnaga tunnustatakse keelekümblusprogrammiga liitunud haridusasutusi silmapaistva panuse eest keelekümblusprogrammi rakendamisse ja arendamisse. Kvaliteediauhinda antakse välja alates 2012. aastast, seda on senini pälvinud 13 lasteaeda ja 13 kooli. Alates 2013. aastast koordineerib keelekümblustegevusi Haridus- ja Noorteamet (kuni 01.08.20 SA Innove).

Allikas: HARNO pressiteade. Foto: Koolielu arhiiv.

Haridus- ja Noorteamet