Koostöös peitub jõud


Avaldaja:Laura Vetik23. November 2015

Suured asjad sünnivad alati koostöös ja meeskonnas. Väga keeruline on läbilööki üksi saavutada. Isegi individuaalalade sportlase selja taga on meeskond, kes annab eduka soorituse tarvis oma panuse, kirjutab HITSA juhatuse liige Ene Koitla avaartiklis.

Sama on ka hariduses – kui me soovime olla edukad, siis peab meil olema meeskond, kellega koos eesmärke saavutada. Palju räägitakse eduteguritest, kuidas digipööret koolis juurutada. Kooli digiteele pöörata ei saa õpetaja üksi või direktor ise. Selle saavutamiseks on vaja tuge kolleegidelt, õpilastelt, lastevanematelt ja juhtkonnalt. Puhas meeskonnatöö. Digipöörde juurutamine ei tule kiirelt, see on ajamahukas tegevus, kus eduelamused on rasked tulema. Kriitilise tähtsusega on selles protsessis juhtkonna kaasamine, toetus ning ka panus. Sageli suhtuvad koolide juhtkonnad digipöördesse liiga ükskõikselt või äraootavalt. Kui juhtkond kaasa ei löö, ei muutu midagi. Muutuste juhtimisest kooli kontekstis räägitakse praegusel ajal päris palju ja võtmeroll on kanda direktoril. Direktor peab andma märku, et ka tema kuulub meeskonda, kes aitab kaasa seatud väljakutse edukusele ning toetab, kui tulevad tagasilöögid. Direktori sõnum peab olema: digipööre on meie koolile tähtis!

Meeskonna liikmeteks on ka lapsevanemad, kellega tuleb kohe alguses koostööd alustada. Tähtis on, et lapsevanemad saaksid aru, miks digipööret koolis tehakse, mida see lastele tähendab ja kuidas lapsevanemad saavad kaasa aidata. Lastevanemate puhul on tähtis rääkida ka digipöörde riskidest ja sellest, kuidas nendega tegeletakse. Oluline on tutvustada reegleid, kuidas, mida ja millal tehakse. Lastevanemate kaasatus ja informeerimine juba digipöörde protsessi alguses on tähtis, sest siis jäävad ära hilisemad mittemõistmised ja informatsiooni väärtõlgendamine. Kõikidest meeskonnaliikmetest, kes peaksid olema kaasatud digipöörde juurutamise protsessi koolis, on lastevanemate kaasatus kindlasti kõige keerulisem. Just siin on vaja direktori usku digipöörde saavutamisse, sest siis suudab ta lastevanemate ees olla kõige veenvam.

Digipöörde meeskonna kõige tähtsamad liikmed on kooli õpetajad, haridustehnoloog ja/või IT-juht, kes on digipöörde elluviija rollis. Eesti õpetajate kaasatuse pärast muretsen ma kõige vähem, sest õpetajad on meil väga avatud, proovides ning katsetades uusi tehnoloogilisi võimalusi. Kooli juhtkonna loodud eeldused ja võimalused panevad ka kõige kahtlevama õpetaja õhinal ja silmade särades uute teemadega katsetama, seda enam kui õpilased ja kaaskolleegid samuti digipöördest nakatuvad.

Koostöö edendamiseks ja toetamiseks on HITSA loonud mitmeid võrgustikke ja pakub koolimeeskondadele digipöörde saavutamiseks koolitusi. Eesmärk on aidata koolidel digipööret juurutada, aidata kaasa jätkusuutlikkusele ja parimate praktikate jagamisele. Kui vahel ongi raske, siis naaberkooli kolleeg, kes kuulub kas haridustehnoloogide või ProgeTiigri võrgustikku või on läbinud koolimeeskondade koolituse, aitab ja annab nõu, kuidas ühte või teist IKT teemat lahendada. Peale oma kooli meeskonna on võrgustikuliikmete toetus üks edufaktoritest digipöörde saavutamisel. Seetõttu on oluline teha koostööd ka väljaspool oma kooli. Ei taha ju keegi naabrist kehvem olla!

Autor: Ene Koitla, HITSA juhatuse liige

Samal teemal:

Haridustehnoloog tõukab tagant ja aitab järele

Haridus- ja Noorteamet