Saagem tuttavaks – ProgeTiigri võrgustik ja selle eestvedajad!


Avaldaja:Laura Vetik23. November 2015

Kevadel käivitas HITSA uue võrgustiku, et tugevdada ProgeTiigri programmilisi tegevusi maakondlikul tasandil ning kohaliku initsiatiivi kaudu kaasata uusi haridusasutusi. Palusime ProgeTiigri võrgustiku maakondlikele eesvedajatele end lühidalt tutvustada.

Võrgustikus osalevad tehnoloogiavaldkonnas tegusad õpetajad ja haridustöötajad kõikjalt Eestist. Oktoobrikuu seisuga on võrgustikud 13 maakonnas ning liikmeid on kokku 60.

Võrgustiku liikmed:

  • on kaasatud uute trendide ja tehnoloogiliste vahendite tutvustamisse, et hinnata nende sobivust ning kasutatavust erinevates õppeainetes.
  • toetavad kohalikul tasandil ProgeTiigri programmilisi tegevusi, korraldades õppijatele ja õpetajatele seminare, koolitusi, infopäevi jt tehnoloogiaharidusega seotud üritusi.
  • korraldavad HITSA õpilaskonkursi maakondlikke eelvoore.
  • loovad juhiseid, töölehti ja õpilugusid, mis toetavad tehnoloogia kasutamist erinevates õppeainetes.
  • kirjutavad artikleid, esinevad seminaridel ja konverentsidel, populariseerides tehnoloogiahariduse valdkonda.  

 

Anneli Tumanski.JPGJärvamaa võrgustik

Anneli Tumanski Väätsa Põhikoolist:

 Olen Väätsa Põhikooli inglise keele õpetaja, kuid tegelen ka rahvusvahelise projektitööga ning huvitun tehnoloogiast. Kuna viimane on tänapäeval väga kiiresti arenev haru, siis tahan end kõige uuega kursis hoida. See on põnev ja arendav. Oleme oma koolis tegemas digipööret ning ProgeTiigri võrgustikuga liitumine on hea võimalus kaasa lüüa tehnoloogiaprojektides ning seda suunda oma koolis arendada. Seda enam, et koolis on palju tehnoloogiast huvitatud poisse ja tüdrukuid, samuti toredaid õpetajaid, kes kaasa tulevad.

Kohe-kohe on tulemas maakondlik ProgeTiigri konkursi eelvoor. Eelmisel aastal pidasime selle meie koolis, sel aastal Türi Põhikoolis. Kõik Järvamaa koolid on teretulnud meiega liituma: anneli.tumanski@vaatsapk.ee

Lisaks minule panustab Järvamaa võrgustiku töösse Laine Aluoja, kes on õpetaja Türi Põhikoolis.


 Harjumaa võrgustik

Birgy Lorenz Pelgulinna Gümnaasiumist:

Olen Pelgulinna Gümnaasiumi IT-arendusjuht ja arvutiõpetaja. Huvideks on internetiohutus, uusbirgy_lorenz.jpg meedia, eesti koolide digiedulugu, arvutigraafika, digipööre koolides.
Võrgustikuga liitusin juba võrgustiku loomisel. Mulle meeldib kogukondi luua ja inimesi kokku tuua ja seda eriti e-kanalites. Seeläbi sündiski meie väike Tallinna ja Harjumaa ProgeTiigri Facebooki kanal, kuhu on kokku tulnud päris palju vahvaid inimesi. 

Detsembris korraldab Jaanus Paasoja ja tema tore meeskond HITSA õpilaskonkursi piirkondliku vooru. Kõiki muid ettevõtmisi reklaamime Facebooki kanalis – oleme mõelnud nii 3D- (algajate ja edasijõudnute), Rasperry Pi kui ka robootikakoolitustele ning Mektory ja HITSA Nutiklassi külastuse peale.

Esimeseks sammuks võrgustikuga liitumiseks oleks tulla meie Facebooki kanalisse: https://www.facebook.com/groups/harjuprogre/. Teiseks osaleda detsembris Tallinna Südalinna koolis toimuval HITSA õpilastööde konkursi vaheüritusel, kuhu tasub tulla ka siis, kui kedagi oma õpilastest pole konkursi vaheülevaatusele esitada. Samuti peaks leidma aega osaleda koolitustel, teabepäevadel, kogunemistel, näiteks veebruaris on planeeritud üle-eestiline talvepäev kõikidele progetiigritele.

 

Ida-Virumaa võrgustik

Jelena Kallavus.JPG Jelena Kallavus ja Maarika Virkunen Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumist:

Oleme mõlemad lõpetanud Tallinna Ülikooli matemaatika eriala. Maarika õpetab koolis matemaatikat, robootikat-mehhatroonikat ja kõike, mis on seotud uurimistöödega, vabal ajal tegeleb robotite programmeerimisega. Jelena töötab kooli haridustehnoloogina ja õpetab matemaatikat. Haridustehnoloogi amet on nii huvitav ja aeganõudev, et kogu vaba aeg on pühendatud sellele.Maarika Virkunen.jpg

HITSA pakutud idee luua ProgeTiigri võrgustik oli nii äge, et otsustasime kaasa lüüa, korraldamaks maakonnas seminare, koolitusi, infopäevi ja teisi põnevaid üritusi nii eesti kui ka vene keeles. Sellel aastal plaanime oma maakonnas kahte suurt üritust: digiloovtööde maakondlikku vooru ja robootikapäeva. Veel on plaanis erinevaid koolitusi õpetajatele, näiteks 3D-modelleerimine ja 3D-printimine, CNC-pingi kasutamine, Rasberry Pi ja NXT-programmeerimine jt. 

Ida-Virumaa võrgustikuga saab liituda iga õpetaja meie piirkonnast, kirjutades meile või liitudes Facebooki grupiga. Ootame kõiki huvilisi!

 

Viljandimaa võrgustik

Valdvee.jpg Laido Valdvee Viljandi Jakobsoni Koolist:

Töötan neljandat aastat Viljandi Jakobsoni Koolis. Ametilt olen õppe- ja IT-juht ning lisaks annan animatsiooni- ja 3D-modelleerimise tunde. Kuigi huvisid on mul palju, alustades rahvatantsust ja lõpetades jalgpalliga, on suurimaks huviks ikkagi tehnoloogia ja arvutid. Seetõttu ei tekkinud küsimustki, miks ma peaks ProgeTiigri võrgustikuga liituma. Pealegi on meie kooli robootikutel väga hästi läinud!

Viljandimaa võrgustik korraldab 3. detsembril Jakobsoni koolis õpilaskonkursi maakonna vooru, kuhu ootame kõiki huvilisi. Samuti külastame Robotexi, et veel rohkem ennast robootikaga kurssi viia. Õppeaasta jooksul on plaanis korraldada maakonna koolidele, kellel veel oma roboteid ja tehnikat ei ole, üks töötubade päev. Seal tutvustame nii õpilastele kui ka õpetajatele tänapäeva tehnika võimalusi õppetöös.

Kui soovid meie võrgustikuga liituda, kirjuta oma soovist: laido.valdvee@vjk.vil.ee. Üheskoos suudame rohkem!

 

Valgamaa võrgustik

Katrin Kalamees Tõrva Gümnaasiumist:

Katrin Kalamees.jpgOlen informaatikaõpetaja Tõrva Gümnaasiumist. Võrgustikuga liitumise ja ka maakonnavooru korraldamise ajendiks on soov oma õpilastega osa võtta põnevatest võistlustest.

Maakonnavooru korraldamiseks on Tõrva Gümnaasiumis olemas suurepärased võimalused. Meil on kaks arvutiklassi, projektoriga varustatud 60-kohaline auditoorium, lisaks peaaegu igas klassiruumis projektor ning arvuti. Väga oluline on ka juhtkonna toetus.

Ilma inimesteta ei toimu aga midagi! Meil on olemas maakonna tasandi ProgeTiigri juhtrakuke, kuhu kuuluvad veel Malve Zimmermann (matemaatikaõpetaja) ja Valdeko Kalamees (infojuht) Tõrva Gümnaasiumist ning Margus Talvik (infojuht) Valga Põhikoolist.

Enne kooliaasta algust toimus õpetajatele koostööpäev Valga Põhikoolis, novembri alguses tutvustasime programmi Scratch ning robotite kasutamist Riidaja Põhikoolis. Ja tulemas on muidugi õpilaskonkursi maakonnavoor 3. detsembril Tõrva Gümnaasiumis!

Valgamaal on infovahetuseks loodud ProgeTiigri list, millega liitumiseks palume kirjutada: valdeko@torva.edu.ee.

 

Tartumaa võrgustik

Urmas Heinaste Annelinna Gümnaasiumist: Urmas Heinaste.jpg

​Olen Annelinna Gümnaasiumi informaatika- ja robootikaõpetaja ning ringi juhendaja.

Liitusin võrgustikuga, sest koostöö on oluline tegur, kui tahan midagi saavutada​. Ainult ühiselt saab teha kiirete muutuste ajal parimaid otsuseid, avastada ja rakendada väärtuslikku ning olla jätkusuutlik!

​Liitudes Liivimaa progetiigrite Facebooki grupiga, saab jagada oma ideid ning rohkem teada saada ka meie tegemistest. 

 

Jõgevamaa võrgustik

Rain Sirel.JPGRain Sirel Laiuse Põhikoolist:

Töötan Laiuse põhikoolis infojuhina ning robootikaringi ja liiklusringi juhendajana, Vaimastvere koolis robootikaringi juhendajana, Rakke Gümnaasiumis infojuhina ja annan programmeerimise aluseid 5.–7. klassile.

Võrgustik on hea võimalus maakonnas ProgeTiigri tegemisi tutvustada ja uusi koole tegevustesse kaasata. Tänu sellele on meil tekkinud meeskond, kellega saab ühiselt üritusi planeerida ja algajatele head nõu jagada.

Plaanis on korraldada maakonna koolide õpetajatele ProgeTiigri tegemisi tutvustav koolitus. Tahame oma meeskonnaga teha ka robootikapäeva erinevates maakonna koolides, et näidata, millest nad senini on ilma jäänud. Robootikapäeval on plaanis kaasata ringis osalevad õpilased, kes saavad oma oskusi demonstreerida ja töötuba juhendada (töötuba õpilaselt õpilasele). Kevadeks on planeeritud maakondadevaheline traditsiooniline robootikaalane mõõduvõtmine.

Kui soovite liituda ProgeTiigri võrgustikuga, palun kirjutada: rain@laiusepk.edu.ee.

 

Raplamaa võrgustik

Sirje Kautsar.png Sirje Kautsaar ja Mari Palu Juuru Eduard Vilde nimelisest koolist:

Sirje Kautsaar on Juuru Eduard Vilde Kooli direktor ning 5. ja 6. klassi kirjanduse õpetaja. IKT integreerimisega õppetundi on ta tegelenud aastast 2005, liitudes tol ajal Tiigrihüppe SA Koolielu ainemoderaatoritega (inimeseõpetus). Mari Palu on Juuru Eduard Vilde Kooli huvijuht ning robootika huviringi juhendaja.

ProgeTiigri võrgustikuga pani liituma tõsiasi, et NutiLabor käivitus Juuru koolis hästi ja areneb edasi. Kuna meil puudus ülevaade Raplamaal toimuvast ja tahtsime teada saada teistest selle valdkonnaga tegelevatest inimestest ning võimalusel ka oma panuse anda, tuli liitumine loomulikult.

mari_palu.jpg Kui eelmisel aastal korraldas ProgeTiigri konkursi maakonnavooru Rapla Ühisgümnaasium, siis seekord osalesime ProgeTiigri ümarlauas Raplamaalt üksinda ning nii sai võetud kohustus seda valdkonda maakonnas populariseerida. Kaasasime meeskonda ka RÜG haridustehnoloogi Kadri Laupi. Planeeritud on robootikat tutvustav töötuba Raplamaa koolide õpetajatele, et tutvustada LEGO WeDo robotite ehitamist ja programmeerimist.

Meie tegemistega saab liituda vahetult enne ürituste toimumist. Jagame ise infot maakonnalistide kaudu ja oma kooli kodulehe kaudu. Kindlasti jagame infot valdkonna kogukondade kaudu.

 

Võrumaa võrgustik

Piret Viil Rõuge Põhikoolist:

Töötan Rõuge Põhikoolis matemaatika ja informaatika õpetajana, infotehnoloogia õpetamisega olen tegelenud alates Tiigrihüppe programmi käivitamisest. Viimastel aastatel köidab mind järjest enam kõik, mis on seotud programmeerimisega. See on üheks oluliseks põhjuseks, miks liitusin ProgeTiigri võrgustikuga.

Oleme oma maakonnas alustanud õpetajate kaardistamisega, et leida uusi liikmeid oma võrgustikku. Suuremaks tegevuseks on kindlasti HITSA konkursi „Maailmariik Eesti“ tutvustamine maakonna koolidele, maakonnavooru läbiviimine ja õpilaste julgustamine oma konkursitöö esitamiseks. Oleme veel plaaninud ja saanud kokkuleppe külastada jaanuaris Võrumaa Kutsehariduskeskust ning uurida, millised on koostöövõimalused. Kindlasti osalevad Võrumaa õpilased mitmetel robootikavõistlustel ning sellega seoses on kavas nn klassiõhtud.

Võrumaa ProgeTiigri võrgustikuga saab liituda Facebookis (grupp Võrumaa IKT), samuti on meil Google’i grupp. Ootame oma gruppi uusi ja tegusaid õpetajaid ja huvilisi!

 

Läänemaa võrgustik

väiksem_lääne_võrgustik.jpg

Pille Kaisel Metsküla Algkoolist: Olen matemaatika, inglise keele ja ajaloo õpetaja ning koolijuht. Liitusin võrgustikuga, sest nii saan kasulik olla oma kogemuse ja nõuga. Koolis õpetame robootikat Lego WeDo baasil, kasutame iPadile mõeldud rakendusi õppetöös. Lisaks õpetame looma telefoni rakendusi App Inventori baasil.

Jüri Mõniste Virtsu Põhikoolist: Olen tehnoloogia-, disaini- ja ettevõtlikkusõpetaja. Tehnoloogiaõpetus eeldab uute lahendustega kursis olemist, võrgustik on koht, kust saab vajalikku infot. HITSA korraldatud koolitused vastavad erialale ja muidugi olen valmis jagama ka oma teadmisi ja kogemusi. Osaleme sel õppeaastal FLLi robootikavõistlusel.

Kairi Mustjatse Martna Pōhikool: Erialalt olen matemaatika-informaatikaõpetaja. Võrgustikuga liitusin, sest programmeerimine on põnev. Võrgustiku kaudu saan ise targemaks, vajalik info jõuab minuni kiiremini. Loodan, et saan ka ise kolleegidele kasulik olla, oma kogemusi jagada.

Angela Leppik: Olen Innovatsioonikeskuse INNOKAS juhataja, erialalt informaatik ja ettevõtlusõpetaja. INNOKAS olen robootikaringide juhendaja 4–13aastastele noortele ning juhendan ka Haapsalus tegutsevaid õpilasfirmasid. Liitusin võrgustikuga, kuna INNOKAS koordineeris 2014. aastal Läänemaal ProgeTiigri konkurssi, kus osales maakonnast ainult Martna Põhikool. Oli selge, et on vaja toetada valdkonna arengut Läänemaal. Kuna INNOKASe üheks tegevussuunaks on tänapäevased tehnoloogilised lahendused, siis on loomulik, et oleme valmis andma oma panuse IT-valdkonna populariseerimisel maakonna koolides. Üheks meie eesmärgiks on teha koostööd HITSAga ning kutsuda valdkonna koolitusi Läänemaale.

Läänemaa võrgustikuga saab liituda, kirjutades aadressil: angela.leppik@gmail.com.

 

Pärnumaa võrgustik

Väino Tuisk.png Väino Tuisk Sütevaka Humanitaargümnaasiumist:

Olen Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi ja Pärnu Vanalinna Põhikooli informaatikaõpetaja, ringijuhendaja ja infojuht. Võrgustikuga liitusin sellepärast, et programmijuht kutsus, tegelen selle teemaga koolis ja pärast kooli. Arvan, et programmeerimine (ja tehnoloogia oskuslik kasutamine) on kasulik ja huvitav tegevus.

Korraldame kohalikku ProgeTiigri konkursivooru. On kujunenud nii, et kohtume juba üsna regulaarselt kohaliku võrgustiku liikmetega, plaanis on võrgustikuga jätkata miniarvutitega tutvust kohalikus huvikoolis Pernova, kus on värskelt avatud selleteemaline huviring.

Liituda saab Facebooki grupi või ProgeTiigri lehe kaudu (http://progetiiger.ee/vorgustik) või kontakteerudes mõne inimesega võrgustikust, võrgustikus on enamik meie koolide IT-inimesi.

 

Lääne-Virumaa võrgustik

Rasmus Kits Uhtna Põhikoolist:rasmus_kits.jpg

  Olen informaatikaõpetaja ja IT-juht Uhtna Põhikoolis, lisaks viin läbi robootika huviringe Rakvere Reaalgümnaasiumis, Sõmeru Avatud Noortekeskuses ja Rakvere Linna üleselt ka ühe MTÜ kaasabil.

Selleaastased ProgeTiigri võrgustiku peamised tegevused on HITSA õpilaskonkursi eelvooru ja robootikavõistluse Robomiku Lahing 2016 korraldamine Rakveres. Planeeritud on Facebooki grupi loomine, praegu saab  võrgustikuga liituda, kirjutades aadressile: rasmus@kits.ee.


Lisaks tegutseb ProgeTiigri võrgustik ka Põlvamaal (kontaktisik Egne Kindsigo, egne@polvayg.edu.ee).

Julgustame kõiki huvilisi oma maakonna võrgustikuga liituma! Võrgustiku juhtide kontaktid leiab ProgeTiigri lehelt: http://progetiiger.ee/vorgustik.

Samal teemal:

Koostöös peitub jõud

Haridus- ja Noorteamet