Algab üldhariduskoolide kohtvõrkude uuendamine


Avaldaja:Laura Vetik03. Oktoober 2016

Järgmise kahe aasta jooksul uueneb 175 Eesti üldhariduskooli kohtvõrk, mille raames paigaldatakse uus kohtvõrgu kaabeldus, wifiseadmed ning muud vajalikud seadmed. See loob eeldused 1 Gbit/s kiirusega internetiühenduse kasutuselevõtmiseks igapäevases õppetöös.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi algatatud ning koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi ja HITSAga elluviidava programmi eelarve on kuni 2018. aasta lõpuni viis miljonit eurot. See võimaldab programmi esimeses etapis paigaldada tänapäevased kohtvõrgu lahendused 175 üldhariduskooli.

HITSA soovib järgmise kahe aasta jooksul korrastada võimalikult paljude koolide kohtvõrgud, kuid kuna programmi finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist, millega kaasneb kohustus paigaldatud lahendusi kasutuses hoida vähemalt viis aastat, alustatakse kohtvõrkude renoveerimist omavalitsusüksustes, mis on lõpetamas enda koolivõrgu korrastamist.

Kuna koolivõrgu korrastamine mitmetes omavalitsustes jätkub ja viiakse lõpule programmi vältel, siis on omavalitsustel võimalus taotleda programmiga liitumist nii 2016. aasta kui ka 2017. aasta lõpus. Lisainfot selle kohta saab digitaristu kaasajastamise programmijuhilt Jüri Saarelt (juri.saar@hitsa.ee).

Kaabel ette, seadmed järele

Kohtvõrkude uuendamine koolides toimub koostöös kohaliku omavalitsusega, kes sõlmib HITSAga eelnevalt tasuta kasutamise lepingu ja täpsustab koolide andmeid. Uuendamine kooli ruumides algab kohtvõrgu kaabelduse tellimise ja paigaldamisega. See omakorda loob eeldused uute seadmete kasutuselevõtmiseks ning ka olemasolevate lahenduste jätkuvaks kasutamiseks.

Kuigi kaasajastamise programmi meeskond loodab uued seadmed paigaldada koolidesse kohe pärast kaabeldustööde lõpetamist, võib hankeprotsessist tulenevalt ette tulla ka viivitusi. Seepärast peaksid koolid olema valmis ajutiselt oma vanu lahendusi ka uuendatud kaabeldusega kasutama.

HITSA tehtud riigihanke käigus selgub uute seadmete tootja ja paigaldaja, kes peab tagama, et uut lahendust saab kasutada vähemalt järgmised kümme aastat. See tähendab seadmeid, mis on võimsamad ja kiiremad, kui praegu koolides kasutusel olevad lahendused. Oluline on see sellepärast, õpilaste ja õpetajate kasutatavad digiseadmed muutuvad järjest võimsamaks, samuti kaasatakse õppetöösse aina enam veebipõhiseid õppematerjale.

Järk-järgult kõigini

Suuremahulist uuendamist hõlmava programmi ajakava sõltub nii riigihangete tulemustest kui ka üksikasjadest, mis selguvad alles pärast esimeste koolide uuendamist. Programmi meeskond loodab veel sel aastal jõuda kohtvõrgu kaabelduse paigaldamiseni esimesse 20 kooli ning esimestele koolidele lõplikud lahendused üle anda 2016. aasta jooksul.

Kui selguvad pilootprojekti tulemused ja lahendatakse potentsiaalsed kitsaskohad, suureneb ka paralleelselt töös olevate koolide arv. Projekti haripunkt saabub eeldatavasti 2017. aasta suvel, kui tänapäevased kohtvõrgu lahendused antakse enne 2017/2018. õppeaasta algust üle sajandale koolile.

Digitaristu kaasajastamise programmi esimese vooru koolid saavad uued kohtvõrgud enne 2018/2019. õppeaasta algust.

Autor: Jüri Saar, digitaristu kaasajastamise programmijuht

Haridus- ja Noorteamet