Kogu digitaalne õppevara ühest kohast


Avaldaja:Laura Vetik03. Oktoober 2016

Haridus- ja Teadusministeerium avas kevadel portaali e-koolikott.ee, mis võimaldab lihtsasti kasutada digitaalset õppevara ühes keskkonnas.

e-koolikott.png

Portaali kaudu saavad õpetajad kasutada õppematerjale, mis asuvad erinevatel veebilehtedel, kombineerida videoid, mänge, töölehti ja muud e-õppematerjali ning teha loodud õppekomplektid õpilastele ja kolleegidele kergesti kättesaadavaks.

Hea alus-, üld- ja kutsehariduse digitaalne õppevara on nüüd koondatud ühte portaali ning kõik õpetajad on igati oodatud seda kasutama. e-Koolikott aitab kokku hoida õpetaja aega ja on mugav – õppematerjale ei pea enam erinevatelt veebilehtedelt otsima.

Koostööd tehakse ka kirjastustega – tulevikus peaks portaali kaudu kasutatav ja teiste õppematerjalidega kombineeritav olema ka tasuline õppekirjandus, kui kasutaja selle endale ostnud on.

Portaalis saab luua oma õpikogumikke, koondades sinna erinevat õppevara, näiteks e-õpiku, interaktiivseid mänge, töölehti ja enda koostatud ülesandeid. Kogumiku saab teha avalikuks või kättesaadavaks ainult näiteks õpilastele või teistele õpetajatele.

Kõik õpetajad on oodatud e-Koolikotti ka head õppevara lisama, olgu siis enda või teiste loodut. Õppevara saab portaali nii linkida kui ka failidena laadida. Mida rohkem kvaliteetset õppevara e-Koolikotis on, seda kasulikum on see kõigile kasutajatele.

e-Koolikotis saab õppematerjalide kohta tagasisidet anda ja kvaliteetset õppevara esile tõsta. Nii levib parim õppevara ning valikute tegemisel saab õpetaja juba kolleegide soovitustest lähtuda.

Plaanis on ka mitmeid arendusi, näiteks otsingusüsteem peaks edaspidi võimaldama otsida materjali üldpädevuste ning õpi- ja läbivate teemade järgi. Koostööd plaanitakse veel eksamite infosüsteemi ülesannete pangaga, et õpetajad saaksid enda loodud kogumikku tulevikus ka hindamisülesandeid lihtsasti lisada. Samuti tehakse e-Koolikoti kaudu Eesti koolidele kättesaadavaks Soome digitaalne õppevara.
e-Koolikott on kasutatav nii arvutis kui ka nutiseadmetes sõltumata operatsioonisüsteemist.
Kasutajate tagasisidet vastavatud portaalile ootab ministeerium e-posti aadressile e-koolikott@hm.ee

Autor: Marit Valge, Haridus- ja Teadusministeeriumi kommunikatsiooniosakonna konsultant

Karin Tõevere ja Signe Varendi, Tartu Veeriku Kooli digipöörde juhid:

Muutunud õpikäsituse valguses oodatakse õpetajalt uue innovaatilise õpikeskkonna loomist. Õpikeskkonna kujundamise üks osa on digitaalsete õppematerjalide kasutamine, milleks on loodud väga palju erinevaid keskkondi: TaskuTark, Õpiveeb, KAEkool, Miksike, Koolielu jne, võõrkeelt valdavatel õpetajatel on valikuvõimalusi veelgi enam.

Kevadel avas Haridus- ja Teadusministeerium e-Koolikoti, mille eeliseks on riiklik metaandmete süsteem ning mis võimaldab erinevates repositooriumites asuvat digitaalset õppevara ühes keskkonnas kasutada ja omavahel kombineerida. Näeme siin uue keskkonna võimalust, kasutamaks ära kõiki üleslaaditud õppematerjaliga seotud andmeid.

Õpetaja töö muutuks lihtsamaks, kui otsingumootor võimaldaks muu hulgas leida õppematerjali pädevuste või õpitulemuste järgi. Kunagi varem ei ole õpetajal olnud nii suurt materjalipanka, mis teeb samas kvaliteetse õppevara leidmise raskemaks. Õppevara hindamis- ja soovitamisvõimalus aitab aga paremaid valikuid teha. e-Koolikott saabki aidata õppekavast lähtuvat sobilikku materjali leida. Peale selle on portaalil veel palju arengupotentsiaali nii kasutajasõbralikumaks muutumisel kui ka lisavõimaluste loomisel.

Haridus- ja Noorteamet