Innovaatilised õpilood: 20. sajandi kunstivoolud


Avaldaja:Kristi Semidor20. Oktoober 2015

Üheks uut moodi õppimise võimaluseks on õpilugude jutustamine - õpilugu on õppimise ja õpetamise kogemuse kirjeldus, kus on ära toodud õpetaja ja õpilase tegevused, vahendid, õpikeskkonnad jne. Järgnevalt näitame IKT-vahendite kasutamise võimalust kunstiõpetuse tunnis.

Tartu Mart Reiniku Kooli kunstiõpetajale Helle Sauele meeldib kunstiõpetuse tundidesse ka info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat lõimida. „Iga klassiga kasutan mingil moel IKT-vahendeid, näiteks teeme animatsioone, joonistame arvutiga vm. Viimati sain inspiratsiooni GPS-kunsti kohta HITSA veebiseminarilt, jooksutan õpilasi Figure Running-äpiga ümber kooli.“ 

Kunstikuul tutvustab Helle Saue eelmise aasta lõpus Mart Reiniku Kooli 9. klassi õpilastega kolme tunni jooksul tehtut: 

Teemaks oli „20. sajandi kunstiliigid“, andsin õpilastele lihtsad kirjeldused kunstivooludest, samuti olin ette valmistanud töövahendite loetelu, mida kasutada võiks – näiteks Thinglink, Glogster, Lucidpress. Õpilastel tuli valida endale meelepärane töövahend. Seejärel tuli õpilaste vahel ära jagada sisuline osa – igaüks sai ühe kunstivoolu, mida pidi tutvustama oma klassikaaslastele minu ettevalmistatud blogis. Seesama blogi sai ka teadmiste omandamise kohaks. Parimaid töid näitasin klassis projektoriga. Õpilased said üksteiste töid kommenteerida. 

Tundide jaotus 
Esimesel tunnil jagasime teemad, tutvustasin töövahendeid ning blogi. Kutsusin õpilased nende meilikontode kaudu blogisse. Kodutööks jäi oma teema kohta materjali lugemine ning lisainfo otsimine internetist. 
Teisel tunnil läksime arvutiklassi tööd vormistama. 
Kolmas tund kulus arutelule ning tagasiside andmisele. Ka mina kirjutasin õpilaste tööde kohta kommentaare. 

Õpilastele meeldis selline lähenemine väga. Sügavuti tutvus iga õpilane vähemalt ühe 20. sajandi kunstiliigiga. 

Kunstivoolude loetelu, mille hulgast õpilased pidid sobiva teema valima: 
Ekspressionism; fovism; kubism; futurism; abstraktne kunst; dadaism ja metafüüsiline kunst; sürrealism; naivism; abstraktne ekspressionism, informalism, tegevusmaal; OP-kunst, kineetiline kunst; funktsionalism ja konstruktivism; neodadaism; pop kunst; hüperrealism ehk fotorealism, neoeksperssionism, maakunst e land-art, kehakunst e body-art; happening ja performance kunst; kontseptualism; graffiti.    

Õpilaste tööde näiteid kasutatud töövahendite kaupa:  

Glogster (õpetus Koolielu portaalis)  
Fotograafia  
Kineetiline kunst  
Hüperrealism  
OP-kunst  

Lucidpress (juhend Koolielu portaalis)  
Ekspressionism 
Abstraktne kunst  

Thinglink (juhend Koolielu portaalis)  
Sürrealism  
Maakunst  
Neodadaism  
Kehakunst  
Happening  
Futurism  
Dadaism 

Näiteks ka lehekülg Helle Saue blogist 

Pilt, mida kasutatud, pärineb õpilaste tööde hulgast (OP-kunst).  

Haridus- ja Noorteamet