Õppija kuu: muna õpetab kana ja kukke ning teised lood. Õpilood ja näited


Avaldaja:Kristi Semidor29. Aprill 2016

Õppija kuul on paslik meenutada kahe õpiloo - „Õpetajavaba tund“ ja „Muna õpetab kana ja kukke“ - katsetamist ja tuua esile tulemusi ning viidata valminud põnevatele materjalidele.

Gustav Adolfi Gümnaasiumi ja HITSA haridustehnoloogi Ingrid Maadvere sõnul räägitakse palju sellest, et õpetamine koolis peab muutuma ja rohkem peaks koolis õpetama 21. sajandi oskuseid. "Kuidas seda aga teha? Appi tulevadki õpilood, mida igaüks saab lähtuvalt oma ainest ja õpilastest kohandada. Õpilugu on õppimise ja õpetamise kogemuse kirjeldus, kus on ära toodud õpetaja ja õpilase tegevused, vahendid, õpikeskkonnad jne." 

Õpilugu „Muna õpetab kana ja kukke"
Ammusest ajast on teada, et asjad saavad selgeks siis, kui neid ise õpetada. Tihti on õpilased tehnoloogiat kasutades julgemad ja tublimad kui täiskasvanud. Õpiloo, kus õpilasi õpetajatena esile toodud, leiab õpilugude veebilehelt

Õpilugu „Õpetajavaba tund“ 
Õpilugu kirjeldab seda, kuidas õpetaja roll tunnis muutub ning kuidas protsessi juhtijast saab protsessi suunaja. Õpetaja valmistab üksi või koostöös õpilastega ette juhised tunniks või tundideks ning astub siis kõrvale. Selle kohta, kuidas vastutus õppimise eest lükkub õppijale, leiab õpiloo

Veebiseminar
Nende kahe õpiloo katsetamise tulemusi saab järele vaadata tunniajasest veebiseminari salvestusest, kus räägivad katsetamise tulemustest Ingrid Maadvere juhtimisel õpetajad-haridustehnoloogid Tiiu Leibur Pärnu Koidula Gümnaasiumist, Tiiu Vendel Pärnu Mai Koolist, Ene Moppel Võru Kreutzwaldi Koolist, Meeri Sild Tallinna Lilleküla Gümnaasiumist.  

Selle eest, et põnevaid tundide läbiviimise meetodeid õpilugudes kirjeldada, hoolitseb HITSA eestvedamisel õpilugude töögrupp. Õpilugude töögruppi kuuluvad ettevõtlikud ja innovaatilised õpetajad on loonud juba hulga uuenduslikke ja tehnoloogiarikkaid õpilugusid, millele on loodud oma veebileht. Uusi lugusid luuakse pidevalt juurde. Loodud õpilugusid saab otsida nii teemade järgi kui ka ainepõhiselt. 

pädevusmudel
Muide, nimetatud veebilehele on koondatud ka õppekava digipädevuste näited! Teisisõnu on need õpilaste digipädevuste saavutamiseks loodud näited, mis aitavad õpetajaid oma ainetes kasutada digivõimausi ja -vahendeid.

Nimelt valmis 2016. a. HITSA eestvedamisel õpilaste digipädevusmudel, mille eesmärgiks on kirjeldada digipädevuse eri aspekte. Pädevusmudelis on viis pädevusvaldkonda – info, suhtlus, sisuloome, turvalisus ja probleemilahendus. Pädevusmudeli kõrvale on loodud ka hindamismudel, mis aitab hinnata õpilaste digipädevusi riikliku õppekava kontekstis. Hindamismudeli kasutamise ja õppeprotsessi toetamiseks loodi tegevõpetajatest ja ekspertidest moodustatud töörühmaga näited, mis on seotud õpilaste digipädevuste osaoskuste (valdkondade) saavutamisega. Näited on jaotatud ainevaldkondade ja kooliastmete kaupa. Uurige lähemalt! 

Vahendas: Kristi Semidor, HITSA projektijuht 
Illustreeriva foto autor Jüri Mäemat

Haridus- ja Noorteamet