Sirvi võtmesõnade järgi: digipädevus

 • Miks rääkida kirjaoskusest?

  Miks rääkida kirjaoskusest?

  08. September 2020
  8. septembril oli rahvusvahelise kirjaoskuse päev. Eesti Lugemisühing esitab järeldusi õpetajate ankeedivastustest, mis on kirjaoskus distantsõppe kontekstis ja kuidas see muutus.
 • Õpetaja digipädevuste hindamise mudel

  Õpetaja digipädevuste hindamise mudel

  09. Juuni 2020
  HITSA kodulehel on väljas uus õpetaja digipädevusmudel, mis kirjeldab mistahes ainevaldkonna õpetajale vajalikke baasoskusi. Sealtsamast leiab ka õpilase digipädevusmudeli.
 • Digipädevuse tasemetöö näitas õpilaste tugevaid ja arendamist vajavaid kohti

  Digipädevuse tasemetöö näitas õpilaste tugevaid ja arendamist vajavaid kohti

  30. September 2019
  Selgusid aprillis koolides läbi viidud digitasemetöö tulemused. Õpilased on küllalt hästi kursis digiturvalisuse teemadega, vähem punkte saadi sisuloome ja teabe haldamise ülesannetes. Tasemetööd tegid kevadel kokku 6191 8.-12. klasside õpilast ja kutsekoolide õppurit.
 • HITSA koolitus "Digiajastu haridusjuht: õppijate digipädevuse arendamine" (UUS!)

  HITSA koolitus "Digiajastu haridusjuht: õppijate digipädevuse arendamine" (UUS!)

  24. September 2019
  9. oktoobril algab uus koolimeeskondade koolitus "Digiajastu haridusjuht: õppijate digipädevuse arendamine".
 • Aprillis mõõdetakse õpilaste digipädevust

  Aprillis mõõdetakse õpilaste digipädevust

  01. Aprill 2019
  Innove koostöös HITSA ning Haridus- ja Teadusministeeriumiga korraldab üldhariduskoolide 9. ja 12. klassi ning kutsekoolide 3. kursuse õpilastele katselise digitasemetöö. Valimikoolid teevad tasemetöö 1.- 5. aprillini, teised koolid, kes osalemissoovi avaldasid, saavad testi teha 8.- 26. aprillini.
 • TET-SAT – kui digipädev oled, õpetaja?

  TET-SAT – kui digipädev oled, õpetaja?

  07. November 2017
  MENTEPi projekt (Mentoring Technology Enhanced Pedagogy), kus osalevad ka õpetajad Eestist, parendab Euroopa õpetajate digipädevusi. Nüüd on valminud veebipõhine tööriist TET-SAT, mis aitab õpetajal mõõta ja jälgida enda digipädevuste arengut.
 • GAGis saadi koos digipädevamaks

  GAGis saadi koos digipädevamaks

  26. August 2017
  Gustav Adolfi Koolituskeskuse IKT-seminari „Katsetame ja jagame – koos digipädevamaks“ sisu vastas pealkirjale väga täpselt: katseid tehti nii keemias kui katsetati uusi digivahendeid, jagati teadmisi ja veebipõhiseid õppematerjale.
 • Uuendatud on rahvusvahelist digipädevuse raamistikku DigComp

  Uuendatud on rahvusvahelist digipädevuse raamistikku DigComp

  24. Mai 2017
  Euroopa Komisjon on uuendanud DigComp raamistikku - DigComp 2.1 raportisse on lisatud digipädevuse osaoskuste tasemeid ning näited nende kohta. DigComp on kodanike digipädevuste arendamiseks loodud raamistik, mis selgitab lahti digipädevuse mõiste ja pakub tööriistu digioskuste arendamiseks.
 • IKT-haridus: digioskuste õpetamine, hoiakud ja võimalused üldhariduskoolis ja lasteaias

  IKT-haridus: digioskuste õpetamine, hoiakud ja võimalused üldhariduskoolis ja lasteaias

  18. Mai 2017
  Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse tellitud ja Praxise läbi viidud uuringu „IKT-haridus: digioskuste õpetamine, hoiakud ja võimalused üldhariduskoolis ja lasteaias“ tulemuste põhjal võib öelda, et digikasutus õppetöös lapsekingades enam ei ole, aga õppida on palju nii õpilastel kui õpetajatel.
 • NutiLabori ideekonkurss "Nutikad ideed Eesti koolile! EV 100"

  NutiLabori ideekonkurss "Nutikad ideed Eesti koolile! EV 100"

  15. Mai 2017
  NutiLabor kutsub kõiki õpilasi 4.–8. klassidest võtma osa noorte häkatoni “Nutikad ideed Eesti koolile! EV100” ideekonkursist.
Haridus- ja Noorteamet