Uued õppematerjalid

esitlus
Svetlana Astahhova12. Aprill 2018
mäng
Ragnar Vutt12. Aprill 2018
kodulehekülg
TiiuLe05. Jaanuar 2018
tunnikava
TiiuLe05. Jaanuar 2018

Rapla maakonna õpetajad alustasid uut õppeaastat esinemisoskuse lihvimisega


Avaldaja:Madli Leikop30. August 2016

Rapla maakonna koolijuhid ja õpetajad olid uue õppeaasta eel koos Rapla Ühisgümnaasiumis, et õppida nippe avalikuks esinemiseks, tutvuda Foxcademy platvormiga ja saada infot uue õppeaasta suundadest.

Augusti lõpp on õpetajate jaoks tavapäraselt koolitusterohke, ja enne uue õppeaasta algust kasutatakse meelsasti võimalust, et teadmisi täiendada, kolleegidega kohtuda ja rõõmsat meelt ülal hoida. Raplas pakkus selleks toredat võimalust Martin Veinmanni avaliku esinemise koolitus, mis õpetajate ja koolijuhtide poolt hästi ja naeruselt vastu võeti. Tegu oli ühe osaga koolituspäevast, mille möödunud nädalal korraldas Rapla Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakond. 

IMG_6313.jpg

Meisterlikult esitatud näited elulistest suhtlussituatsioonidest tulid tuttavad ette ja panid vahel pead vangutama, vahel suisa naerma. Ajal, mil tehnika pakub üha rohkem võimalusi otsesest suhtlemisest hoiduda, tuleb tunnistada, et just suulise suhtluse puudujäägid on põhjustanud mõne väärt ettevõtmise ebaõnnestumise. Mõjus eneseväljendus ei ole kaasasündinud anne, esinemisoskus on kunst, mis on kõigile jõukohane – kui me vaid soovime seda õppida. Esinemisoskuse tuum on oskus õigesti kõnelda – see oli Martin Veinmanni koolituse mõte ja õiget kõnelemist said koosolnud ka ise harjutada. 

IMG_6340.jpg

IMG_6356.jpg

Koolituspäeva teised teemad olid otseselt õppetöö ja algava kooliaastaga seotud. 

Rapla Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Tiiu Raav edastas koolidele ja lasteaedadele põhimõtteliselt positiivse sõnumi: 2016/17. õppeaasta ei too kaasa erilisi muudatusi ega uuendusi. 1. klassi astujaid oli rohkem kui eelmisel aastal: Raplas alustab viis, Kohilas kuus esimest klassi. Uue juhiga alustavad Kehtna ja Käru põhikool ning Märjamaa Orgita lasteaed, Kasti lasteaed ja Varbola lasteaed-algkool. Uuel õppeaastal vajab tähelepanu õppenõukogu tegevus, eriti õppenõukogu pädevused. Ja algav õppeaasta annab sihi ka huviringide tegevusele – on ju ees ootamas 12. koolinoorte laulu- ja tantsupidu, mis toimub 30. juunist 2. juulini Tallinnas. 

Haridus- ja sotsiaalosakonna haridusasutuste peainspektor Elve Kukk tegi kokkuvõtte möödunud õppeaastal Rapla maakonna haridusasutustes läbi viidud järelevalvest. Õppetöö korraldusest sai välja tuua nii plusse kui miinuseid. 2015/2016. õppeaastal oli järelevalve prioriteet lapse ja õpilase individuaalsete vajaduste ning võimetega arvestamine õppe- ja kasvatustegevuses.

Näiteks Rapla maakonna lasteaedade puhul on positiivne turvaline keskkond ja väärtustel (sallivus, ausus, koostöö, turvalisus) põhinev kasvatus. Positiivselt mõjuva kasvukeskkonna tagamiseks on osa rühmi liitunud projektiga „Kiusamisest vaba lasteaed“.  Õpetaja abid on kaasatud õppe- ja kasvatustegevusse, lasteaedades on lapsi toetav ja sõbralik õhkkond. Õppetegevused olid valdavalt mängulised. Tähelepanu tuleks pöörata erivajadustega laste väljaselgitamisele ja toetamisele, lapse arengu jälgimisele ja süsteemsele dokumenteerimisele, õpetajate eripedagoogiliste kompetentside tõstmisele. 

Elve Kukk tõi välja ka nende koolide tugevused ja arenguvõimalused, mida möödunud aastal järelevalve korras külastati. 

Ka algaval õppeaastal on on järelevalve prioriteediks lapse ja õpilase individuaalsete vajaduste ja võimetega arvestamine õppe- ja kasvatustegevuses. Eesmärk on hinnata, kuidas on igale lapsele ja õpilasele loodud arenguks vajalik eakohane, turvaline, positiivselt mõjuv ning arendav õppe- ja kasvukeskkond. 

IMG_6421.jpg

Foxcademy võimalusi tutvustas Sebastian Pikand. Foxcademy arendab interaktiivset õppeplatvormi keskkooliõpilastele. Õpilased saavad omandada teadmisi varasemast paremini tänu mitmekülgsele sisule. Platvorm sisaldab interaktiivseid graafikuid, mänge, animatsioone, videoklippe, 3D mudeleid jpm. Samal ajal saavad õpetajad monitoorida ja analüüsida õpilasi, kasutades Foxcademy analüütikatööriistu. Foxcademy visioon on pakkuda igale õpilasele personaalset õpikogemust ning muuta haridussüsteeme läbi andmeanalüüsi.

Rapla Maavalituse korraldatud koolituspäev maakonna õpetajatele ja koolijuhtidele oli asjalik ja meeleolukas sissejuhatus uude õppeaastasse. 

Fotod: Ave Kadarik. 

Samal teemal: