Uued õppematerjalid

esitlus
Svetlana Astahhova12. Aprill 2018
mäng
Ragnar Vutt12. Aprill 2018
kodulehekülg
TiiuLe05. Jaanuar 2018
tunnikava
TiiuLe05. Jaanuar 2018

Eestist läheb Erasmus+ programmiga õpirändesse rekordarv inimesi


Avaldaja:Madli Leikop12. August 2019

Sihtasutus Archimedes jagab Euroopa Liidu haridus-, noorte- ja spordiprogrammi Erasmus+ 2019. aasta taotlusvoorus Eesti haridusvaldkonna õpirändeks kokku 12,5 miljonit eurot.

Selle aasta taotlusvoor on mitmeti erakordne. Õpirändesse läheb rekordarv inimesi ja konkurents on märkimisväärselt kasvanud.

“Huvi osaleda Erasmus+ programmis kui rahvusvahelises teadmiste vahetamise süsteemis näitab tõusutrendi. Paljudes valdkondades on õpirändlus muutunud erialaõppe lahutamatuks osaks,” tõdes SA Archimedese juhatuse esimees Rait Toompere. “On rõõmustav, et üha enam kasutatakse praktikavõimalusi ja tuuakse väärtuslik kogemus Eestisse tagasi.”

Toompere sõnul võimaldab Erasmus+ paljudel saada oma elu esimene rahvusvaheline kogemus õppimise või praktika alal. “Uued keskkonnad, arusaamad ja teadmised on õpirändlusega kaasnev nähtus,” sõnas ta.

Erasmus+ programm toetab sel aastal 12,5 miljoni euroga 92 haridusasutuse (104 projektiga) vähemalt 4 601 inimese õpirännet, mis on programmi taotlusvoorude rekord. 

Euroopa-siseses õpirändes on kokku osalemas 4 120 inimest ning kõrgkoolide kümme üleilmset õpirändeprojekti toetavad vähemalt 481 inimese lähetust.

Võrreldes eelmise aastaga on konkurents kasvanud, taotletud õpirännetest said toetust 67% (2018. aastal vastavalt 81% ja 89%). Kõige tihedam oli see kõrghariduse üleilmses õpirändes, kus taotletud rännetest said toetuse vaid iga kolmas (31%), järgnesid üldharidus ja täiskasvanuharidus, vastavalt 37% ja 43%.

Projektidest maksimumpunktid ehk 100 punkti 100st said kaks õpirändeprojekti:  Tallinna Pae Gümnaasium projekt „Ingliskeelsete ainete ja inglise keele õpetajate kaasamine kooli keelekümblusprogrammi“ ning Keila Kooli projekt „Teise kultuuritaustaga õpilaste tõhus õpetamine ja kaasamine“.

Taotlusvooru tulemused:  http://haridus.archimedes.ee/tulemused-opirandes .

Allikas: SA Archimedese pressiteade. Foto: Koolielu arhiiv.

Samal teemal: