Uued õppematerjalid

esitlus
Svetlana Astahhova12. Aprill 2018
mäng
Ragnar Vutt12. Aprill 2018
kodulehekülg
TiiuLe05. Jaanuar 2018
tunnikava
TiiuLe05. Jaanuar 2018

Europass aitab nii õpirändel kui tööotsingutel


Avaldaja:Madli Leikop18. August 2019

Plaanid osaleda rahvusvahelises projektis, soovid kandideerida välisülikooli või otsid töökohta välismaal? Kui sul on korrektselt ja põhjalikult täidetud Europass, on kõik palju lihtsam.

Europassi dokumentidega annad tööandjale, õppejõududele ja koolijuhtidele, mentoritele jne hea ülevaate enda oskustest ja võimetest, töö- ja haridusteest. Nagu sina soovid õiget ja adekvaatset teavet õpivõimaluste, kooli, töökoha kohta, ootavad nemad sinult sama: kes sa oled, mida oskad, mis keeli valdad, mis töid oled teinud, mis haridusi omandanud.

Europass on Euroopa Komisjoni algatus teha inimeste oskused ja kvalifikatsiooni nähtavaks ja teistele arusaadavaks ning hõlbustada kodanike (töö- ja õpialast) liikumist Euroopa Liidus. Europass on Euroopa Liidus kasutuses olnud üle kümne aasta. Europassi nimetuse alla kuulub viis dokumenti: Europassi CV, keelepass, õpirände tunnistus, kutsetunnistuse lisa ja diplomilisa. Põhjalikuma info nende eesmärkide ja dokumentide täitmise kohta leiab kodulehelt http://www.europass.ee.

Europassi CV on nimetatute seast tuntuim dokument, mille suurima kasutajaskonna moodustavad aktiivsed tööotsijad nii Eestis kui ka teistes Euroopa riikides.

Tänaseks on Europassi CV koostanud rohkem kui 100 miljonit inimest. Europassi CVd saab online-keskkonnas täita 29 keeles. Alustamiseks on vaja pealehakkamist, keskendumist ja aega, et oma oskused rahulikult läbi mõelda ja kirja panna. Kõiges muus abistab Europassi CV keskkond ise samm-sammult. Keskkond on eestikeelne, lihtsalt hallatav ja mõistetav. Kui CV on vaja koostada inglise, saksa, itaalia, kasvõi türgi keeles, siis saab teha keelevaliku. CV Keskuse ja CV-Online tööportaalis saad vajadusel muuta oma praeguse CV Europassi CV formaati. Europassi CV-sse sisestatud isikuandmeid ei edastata ega avaldata, andmete anonüümsus on tagatud.  

Europassi CV täitmisel tuleb silmas pidada tavapäraseid CV täitmise reegleid: korrektne õigekiri, andmete õigsus ja ajakohasus, läbimõeldud ja konkreetne tekst, ametlik foto. Online-keskkonnas täitmine annab mänguruumi teksti muutmisel, failide lisamisel, olulise rõhutamisel. Kui enamasti peetakse CV-s oluliseks isikuandmeid, töökogemust ja hariduskäiku, siis Europassi CV palub sõnastada ka oma oskused. Eriti rõhutatakse elukestva õppe printsiipi: inimene õpib kogu elu ja mitte ainult klassiruumis. Kui oled aastaid jalgpallitrennis käinud, oled suur lugemishuviline või kogud marke, tasub seegi märkimist: meeskonnatööoskus, keskendumisvõime, lai silmaring, järjekindlus, tahtejõud tähendavad palju!

Keelepass võimaldab lihtsal, konkreetsel moel kirjeldada oma keeleoskust. Kui kandideerid õppima või töötama välismaale, tuleb oma keeleoskust adekvaatselt hinnata. Mõistmine, rääkimine ja kirjutamine ei pruugi olla ühtmoodi head või halvad. Keelepassi täitmisel palutakse läbi lugeda keeleoskustasemete kirjeldused ja hinnata nende põhjal enda keeleoskust kuueastmelisel skaalal. Europassi keelepassi saad kirja panna ka erinevate võõrkeeletestide tulemused.

Õpirändetunnistus on dokument, kuhu saad kirja panna kõik oskused või akadeemilised saavutused, mida oled omandanud mõnes teises Euroopa riigis õppides või koolitudes: praktika mõnes ettevõttes, semestripikkune õpe vahetusülikoolis, muu haridus- ja koolituskogemus, vabatahtlik töö jne. Tunnistuse täidavad kaks õpirändeprojekti partnerorganisatsiooni: üks lähetavas ja teine vastuvõtvas riigis.
Kutsetunnistuse lisa  kuulub kutsetunnistuse juurde. Selle eesmärk on teha kutseoskuste mõistmine lihtsamaks. Kutsetunnistuse lisas on kirjas kutseoskuste kirjeldus, võimalikud ametinimetused, hindamise alused ja tõendamise vorm, ametlikult tunnustatud viisid kutsetunnistuse saamiseks.

Diplomilisa (Diploma Supplement) on ühtlustatud struktuuriga dokument, mida väljastatakse kõrgkooli õpingute lõpul koos diplomiga. Diplomilisa eesmärk on suurendada kvalifikatsioonide mõistmist ning lihtsustada tunnustamist. 

asli-yilmaz-u1PX1Q26Kpo-unsplash.jpg

Europassi tööd koordineerib igas riigis Europassi keskus, mis Eestis tegutseb SA Kutsekoda juures. Europassi dokumnedid on kõigile tasuta. 

Teksti koostamisel on kasutatud veebilehe http://www.europass.ee infot. Foto: Unsplash, Asli Yilmaz.

Samal teemal: