Kevade saabumisega sai alguse ka hariduse innovatsiooni maaletoojate õpiränne


Avaldaja:Madli Leikop26. Märts 2018

Märksõnad:

Möödunud nädalavahetusega algas Eesti hariduse tugiteenuste spetsialistide jaoks kevadine õpirände periood, mil mitmed valdkonna eksperdid sõidavad teistesse Euroopa riikidesse tutvuma sealse haridus- ja tööeluga ning kasutatavate metoodikatega.

Eesti spetsialistidel on juba viimased 18 aastat olnud võimalik rahvusvahelise võrgustiku Academia projektide vahendusel käia end täiendamas ja piiritaguste kolleegidega kogemusi ning teadmisi vahetamas. Ka tänavune aasta pole erandiks ning nii suunduski eile, 25. märtsil esimene spetsialist Eestist õpirändele Prantsusmaale. Aprilli ja maikuu jooksul suunduvad sarnaselt talle uusi teadmisi ja rahvusvahelist kogemust püüdma veel 9 karjäärispetsialisti SA Innove Rajaleidja keskustest ning Töötukassast. Sihtkohtadeks on Ühendkuningriigid, Rootsi, Sloveenia, Luksemburg ja teised Euroopa riigid.

Põhja-Eesti Rajaleidja keskuse karjäärinõustaja Mariann Lambing, kes veedab märtsi lõpu Prantsusmaal sealse nõustamissüsteemiga tutvudes, leiab, et professionaalses mõttes on asjakohane aeg-ajalt ennast harjumuspärasest keskkonnast välja tuua, et hinnata enda rolli ning tegemisi kodumaal kõrvalt. Lambingi õpiränne keskendub ennekõike Prantsusmaa lahendustele NEET-noortega tegelemisel ning analüüsimisel, millised lähenemised või meetodid on ennast õigustanud ja miks. „Mind isiklikult huvitab väga, kuidas on mujal maailmas omavahel korraldatud koostöö erinevate spetsialistide vahel töös noortega. Samuti see, milline on lähenemine edu ja karjääri mõistele ning noore vastutus enda karjääritee kujundamisel,“ lisab Lambing.

Eestis Academia-nimelisi õppereise korraldava Euroguidance Eesti juht Margit Rammo selgitab, et õpirände peamine väärtus seisnebki uuenduste maale toomises ja spetsialistide professionaalsuse kasvatamises, sest see toetab omakorda kogu haridussüsteemi. „Kõik tänavused kümme õpirändajat toovad need kogemused tagasi Eesti ja sellel kogemusel on väga suur väärtus, millest ei saa kasu vaid õpirändel osalenu vaid ka tema kolleegid, kliendid ja süsteem tervikuna. Rahvusvaheline õpirände kogemus on mõjus teadmiste, kogemuse ja inspiratsiooni allikas igale professionaalile,“ kommenteeris Rammo. 

Kogemuste jagamiseks kõigi haridusvaldkonna huvilistega toimub 28. mail seminar, kus õpirändajad räägivad teises riigist nähtust, kuuldust ning kogetust ja toimub arutelu valdkonna arengu teemadel. Huvilistel tasub jälgida Innove kodulehte, kuhu tuleb lähikuudel seminari kohta täpsustavat infot.

Academia on alates 1992. aastast Euroopa erinevates riikides tegutsevate Euroguidance-keskuste mahukaim õpirände projekt karjääriteenuste osutajatele. Tänaseks on visiitidel osalenud ligi 2000 praktikut üle Euroopa. Eesti liitus Academia võrgustikuga 2000. aastal ning selle aja jooksul on Eestit külastanud ligi 150 nõustajat ja eksperti ning umbes sama paljudel Eesti spetsialistidel on olnud võimalus õpirändajana oma teadmiste ja kogemuste pagasit täiendada väljaspool Eestit. 2018. a kevadel võõrustab Eesti SA Innove eestvedamisel rahvusvahelist gruppi maikuus.

Euroguidance Eesti on tegutsenud 20 aastat ja toetab haridustugiteenuste spetsialistide kompetentsi arengut rahvusvahelisel tasandil. Täna tegutseb Euroguidance Eesti SA Innove üksusena. 

Allikas: SA Innove pressiteade. 

Samal teemal: