Haridushäkaton otsib distantsõpet toetavaid lahendusi


Avaldaja:Madli Leikop05. Oktoober 2020

Startup Estonia koos Haridus- ja Noorteametiga otsivad uuenduslikke jätkusuutlikke ideid, mis edendavad haridusmaastikku. Ideede elluviimiseks toimub novembrikuus arendusnädalavahetus ehk häkaton Education Upgrade Hack 2020.

Haridusuuendusele hoogu andmisest huvitatud meeskonnad loovad kahe päeva jooksul prototüübid. Sündmuse eesmärk on leida distantsõpet toetavaid ja Eesti kontekstiga haakuvaid tehnoloogilisi lahendusi, mis on laiendatavad ka rahvusvaheliselt kui Education Nation tunnusmärgiga haridustehnoloogia valdkonna tooted.

Tänavune koroonakevad pani nii õpetajad, õpilased, lapsevanemad kui ka koolijuhid ja haridust edendavad spetsialistid ettenägematusse olukorda, harjuda tuli n-ö uue normaalsusega ning õppimiseks ja õpetamiseks tuli leida teistsuguseid alternatiive. „Kõik osapooled said sellest perioodist suure kogemuste pagasi. Sealjuures olid suured ootused ka erasektorile. Vajadus distantsõpet toetavate lahenduste järele kasvas hüppeliselt ning tõi esile kitsaskohad, mille parandamiseks haridustehnoloogiat arendavad iduettevõtjad oma panuse saavad anda. Olgu selleks siis õpilaste-õpetajate koostööd soodustavad lahendused või õppija enesejuhtimisoskuste toetamine,” selgitab Inga Kõue, Startup Estonia haridustehnoloogia valdkonna projektijuht.

Hetkel on käimas üritustele registreerimine ja ideekorje. Osalema on oodatud kõik, kes igapäevaselt tegutsevad haridusalal või tunnevad, et see on valdkond, mis korda läheb ja mille edendamisse on soov oma teadmiste ja oskustega panustada. „Kaasalööjate seas näeme iduettevõtlusest huvitatud inimesi, samuti õpetajaid ja hariduseksperte. Lisaks ootame osalema õppijaid, disainereid ja arendajaid. Erinevad teadmised ning oskused on vajalikud igas tiimis, kes mõnd konkreetset probleemi lahendama hakkab. Osavõtjate puhul ei mängi rolli varasem häkatonide kogemus,” julgustab Kõue.

Ideid, millest häkatoni käigus toote või teenuse prototüüp arendada, võib välja pakkuda igaüks. Eeldefineeritud on kategooriad, kuhu alla on uued lahendused eriti oodatud: integreeritud ja vajaduspõhine õpe; sidusad e-lahendused ja digiturvalisus; vaimne tervis ja eluoskused; kutse- ja huviharidus, elukestev õpe. „Näiteks vajame lahendusi, mis aitaksid siduda formaalhariduse, huvihariduse ja huvitegevuse noore vaatest terviklikumaks,” toob ühe ootuse välja Hariduse- ja Noorteameti projektijuht Aivar Hiio. „Samuti otsime finantstehnoloogia lahendust, mis lubaks haridusasutustel teha kulutusi digitaalsetele tööriistadele. Praegu kasutatakse seesuguste kulutuste jaoks kohmakaid hüvitussüsteeme.”

Haridushäkaton 2019_foto Ramus Kooskora.jpg

Osalevatele tiimidele on abiks kogenud mentorid erinevatelt elualadelt, kes nõu ja jõuga toetavad meeskondade töö arendusprotsessi. Mentorite seas on nii haridusteadlasi, ettevõtjad ja ärijuhte kui ka teenusedisainerid ja arendajaid. Parimate ideede prototüübid loonud meeskondadele on väärilised auhinnad ning võimalus alustada Haridus- ja Noorteameti toel 2021. aastal 4-kuulist koosloome protsessi, kus toote edasises arenduses osalevad õpetajad, õpilased ning haridusteadlased. Alustav iduettevõtja saab koosloomes lõppkasutajatega oma toote kiiremini turule tuua.

Sündmusele saab registreeruda siin:

https://eventornado.com/event/education-upgrade-hack-2020

Allikas: korraldajate info

Samal teemal:

 

Haridus- ja Noorteamet