eTwinningu multiprojektid 2020/2021


Avaldaja:Madli Leikop26. November 2020

Taas saab liituda eTwinningu multiprojektidega. Projektid on lihtsad ja lõbusad ning neid saab kenasti lõimida erinevatesse õppeainetesse.

Tule uuri, milliseid vahvaid eTwinningu multiprojekte meie õpetajad koolides ja lasteaedades teevad! Projektidega saavad liituda kõik huvilised, varasem kogemus eTwinninguga pole oluline.

Valida saab üheksa erineva projekti vahel, mis keskenduvad nii keeleõppele, looduse tundmaõppimisele, lugemisharjumuse tekitamisele aga ka näiteks robootika ja programmeerimise õpetamisele. Projektid on lihtsad ja lõbusad ning neid saab kenasti lõimida erinevatesse õppeainetesse.

Kõik projektid arendavad laste loovust, digipädevusi ja meeskonnatöö oskusi ning aitavad tuua koolideülest koostööd klassiruumi. Õpetajatele annab see suurepärase võimaluse tutvuda uute veebipõhiste vahenditega, mida edaspidigi tundides kasutada.

Vaata projekte tutvustavat veebiseminari, kus eTwinningu mentorid annavad ülevaate projektide tegevustest.

Photo by Will Francis on Unsplash

Samal teemal:

 

Haridus- ja Noorteamet