• Kogukonnad

Kogukonnad

592 loodud kogukonnad
 • Keskkond põhikooli projekt- ja loovusõppes
  • suletud kogukond
  • 54 liiget

  Keskkond põhikooli projekt- ja loovusõppes

  Põhikooli riiklik õppekava sätestab põhiharidusstandardi, mille lahutamatuks osaks on  läbivad teemad – kodanikualgatus ja ettevõtlikkus, tehnoloogia ja innovatsioon, väärtused ja kõlblus jne. Õppetööd planeerides peaksid aineõpetajad lisaks oma ainevaldkonnaga seotud teemadele käsitlema ka...
 • Õppimisüritus - Õpime mängides
  • suletud kogukond
  • 51 liiget

  Õppimisüritus - Õpime mängides

  Õppimisüritus "Õpime mängides" on lõppenud.Toimumise aeg: 27.dets.2010 – 16.jaan.2011Sihtrühm: kõik õpetajad, kes soovivad õppida koostama mängulist laadi interaktiivseid harjutusi. Õppimisüritusel osalemist tõendava tunnistuse saab iga kursuslane, kes avaldab vähemalt kaks interaktiivset...
 • Arvutiga joonistamine 4
  • suletud kogukond
  • 52 liiget

  Arvutiga joonistamine 4

  Uue RÕKi järgi puutuvad õpilased juba põhikoolis kokku digitaalse kunstiga. Õppimisüritus tutvustab vabavaralise joonistusprogrammi Inkscape kasutamist. Arvutigraafikaoskusi saab kasutada töölehtede koostamisel, slaidiesitluste, wikide, blogide, plakatite, kiituskirjade, diplomite kujundamisel....
 • Animatsioon
  • suletud kogukond
  • 50 liiget

  Animatsioon

  Uue õppekava järgi tuleb juba põhikoolis õpetada õpilastele digitaalset kunsti.  Õppimisüritus tutvustab õpetajatele joonisanimatsiooni loomist kasutades programme Windows Movie Maker, Windows Live Movie Maker, MonkeyJam, Pencil. Tutvust tehakse helitöötlusprogrammiga Audacity.Toimumise aeg:...
 • Õppimisüritus "IKT uues õppekavas"
  • suletud kogukond
  • 50 liiget

  Õppimisüritus "IKT uues õppekavas"

  Uus õppekava on vastu võetud. Aeg on uurida, millist rolli mängib seal IKT. Õppimisüritusele on oodatud kõik huvilised, kes tahavad sõna sekka öelda. Tegevusplaan: Õppekavade läbivaatus ning IKT-ga seotud mõistete märgistamine (Kogukonna lehed - Uus õppekava). Läbivaadatud õppekavad laadimine...
 • Arvutiga joonistamine (grupp on täis!)
  • suletud kogukond
  • 47 liiget

  Arvutiga joonistamine (grupp on täis!)

  Uue RÕKi järgi puutuvad õpilased juba põhikoolis kokku digitaalse kunstiga. Õppimisüritus tutvustab vabavaralise joonistusprogrammi Inkscape kasutamist. Arvutigraafikaoskusi saab kasutada töölehtede koostamisel, slaidiesitluste, wikide, blogide, plakatite, kiituskirjade, diplomite kujundamisel....
 • Kadrina Keskkool
  • suletud kogukond
  • 45 liiget

  Kadrina Keskkool

  Püüame ka oma koolis kogukondlasi leida...
 • Veebiraamatud ja võrgukirjastused
  • suletud kogukond
  • 44 liiget

  Veebiraamatud ja võrgukirjastused

  Kursuse käigus õpime kasutama erinevaid veebiraamatute koostamise keskkondi ning loome ja avaldame virtuaalseid raamatuid. Tutvume ka võrgukirjastustega ja avaldame seal materjale. Õppimisüritusel jagame kogemusi, kuidas antud keskkondi erinevates ainetundides rakendada. NB! Õppimisüritusele...
 • E-kursus "Nutiseadmete kasutamine õppetöös 8"
  • suletud kogukond
  • 43 liiget

  E-kursus "Nutiseadmete kasutamine õppetöös 8"

  Nutiseadmed (tahvelarvuti, nutitelefon jne) on õpilaste jaoks muutunud igapäevaseks tarbeesemeks. Seda tuleks ka õppetöös ära kasutada. Kursusel tutvutakse nutiseadmete võimalustega, kuidas saaks neid rakendada õppeprotsessis. Samuti tutvutakse seadmetes olevate seadetega ja vabavaraliste...
 • Ettevõtlusõpe
  • avatud kogukond
  • 42 liiget

  Ettevõtlusõpe

  Ettevõtlusõppe eesmärk on tagada nii isikuomaduste ja hoiakute kujundamine kui ka ettevõtlusalaste teadmiste ja oskuste arendamine: isikuomadused ja hoiakud, mis suurendavad indiviidi võimekust võimaluste märkamisel ja nende realiseerimisel: see on vundament, baas järgnevaks; teadmised ja...
Haridus- ja Noorteamet