• Kogukonnad

Kogukonnad

590 loodud kogukonnad
 • iTEC Eesti
  • suletud kogukond
  • 54 liiget

  iTEC Eesti

  iTEC Innovaatilised tehnoloogiad õppima kutsuvas klassiruumis iTEC on Euroopa Liidu 7. raamprogrammi projekt, mille raames uuritakse, kuidas tehnoloogia lähima 5-10 aasta jooksul koolitöös võiks rakendust leida. Projekti juhib European Schoolnet.Projekt algas  2010. aasta septembrikuus ning kestab...
 • Õppimisüritus - Õpime mängides
  • suletud kogukond
  • 51 liiget

  Õppimisüritus - Õpime mängides

  Õppimisüritus "Õpime mängides" on lõppenud.Toimumise aeg: 27.dets.2010 – 16.jaan.2011Sihtrühm: kõik õpetajad, kes soovivad õppida koostama mängulist laadi interaktiivseid harjutusi. Õppimisüritusel osalemist tõendava tunnistuse saab iga kursuslane, kes avaldab vähemalt kaks interaktiivset...
 • Animatsioon
  • suletud kogukond
  • 50 liiget

  Animatsioon

  Uue õppekava järgi tuleb juba põhikoolis õpetada õpilastele digitaalset kunsti.  Õppimisüritus tutvustab õpetajatele joonisanimatsiooni loomist kasutades programme Windows Movie Maker, Windows Live Movie Maker, MonkeyJam, Pencil. Tutvust tehakse helitöötlusprogrammiga Audacity.Toimumise aeg:...
 • Arvutiga joonistamine 4
  • suletud kogukond
  • 52 liiget

  Arvutiga joonistamine 4

  Uue RÕKi järgi puutuvad õpilased juba põhikoolis kokku digitaalse kunstiga. Õppimisüritus tutvustab vabavaralise joonistusprogrammi Inkscape kasutamist. Arvutigraafikaoskusi saab kasutada töölehtede koostamisel, slaidiesitluste, wikide, blogide, plakatite, kiituskirjade, diplomite kujundamisel....
 • Õppimisüritus "IKT uues õppekavas"
  • suletud kogukond
  • 50 liiget

  Õppimisüritus "IKT uues õppekavas"

  Uus õppekava on vastu võetud. Aeg on uurida, millist rolli mängib seal IKT. Õppimisüritusele on oodatud kõik huvilised, kes tahavad sõna sekka öelda. Tegevusplaan: Õppekavade läbivaatus ning IKT-ga seotud mõistete märgistamine (Kogukonna lehed - Uus õppekava). Läbivaadatud õppekavad laadimine...
 • Arvutiga joonistamine (grupp on täis!)
  • suletud kogukond
  • 47 liiget

  Arvutiga joonistamine (grupp on täis!)

  Uue RÕKi järgi puutuvad õpilased juba põhikoolis kokku digitaalse kunstiga. Õppimisüritus tutvustab vabavaralise joonistusprogrammi Inkscape kasutamist. Arvutigraafikaoskusi saab kasutada töölehtede koostamisel, slaidiesitluste, wikide, blogide, plakatite, kiituskirjade, diplomite kujundamisel....
 • Kadrina Keskkool
  • suletud kogukond
  • 46 liiget

  Kadrina Keskkool

  Püüame ka oma koolis kogukondlasi leida...
 • Veebiraamatud ja võrgukirjastused
  • suletud kogukond
  • 44 liiget

  Veebiraamatud ja võrgukirjastused

  Kursuse käigus õpime kasutama erinevaid veebiraamatute koostamise keskkondi ning loome ja avaldame virtuaalseid raamatuid. Tutvume ka võrgukirjastustega ja avaldame seal materjale. Õppimisüritusel jagame kogemusi, kuidas antud keskkondi erinevates ainetundides rakendada. NB! Õppimisüritusele...
 • E-raamatud õppetöös
  • suletud kogukond
  • 42 liiget

  E-raamatud õppetöös

  KURSUS ON LÕPPENUD! Õppimisürituse toimumise aeg 19.sept - 16.okt 2011 NB! Rühm on komplekteerunud. Suure huvi tõttu toimub jaanuaris uus samateemaline õppimisüritus. registreerumine 09.01. - 15.01.2012õppimisüritus 16.01 - 12.02.2012 Jaanuarikoolitusele saab eelregistreeruda lingi...
 • E-kursus "Nutiseadmete kasutamine õppetöös 8"
  • suletud kogukond
  • 43 liiget

  E-kursus "Nutiseadmete kasutamine õppetöös 8"

  Nutiseadmed (tahvelarvuti, nutitelefon jne) on õpilaste jaoks muutunud igapäevaseks tarbeesemeks. Seda tuleks ka õppetöös ära kasutada. Kursusel tutvutakse nutiseadmete võimalustega, kuidas saaks neid rakendada õppeprotsessis. Samuti tutvutakse seadmetes olevate seadetega ja vabavaraliste...