Teemaveerandid

Kuidas kontrollida ja hinnata õpilaste teadmisi?

Küsimusega, kuidas kontrollida õpilaste teadmisi ja kuidas hinnata, puutuvad õpetajad kokku iga päev. HITSA veebipõhised kursused „Hindamismudelite kasutamine väljundipõhisel ja kujundaval hindamisel“ ning „Testide koostamine ja metoodika“ aitavad teadmisi värskendada ja uusi võtteid omandada.

Loe edasi...