Uued õppematerjalid

esitlus
Svetlana Astahhova12. Aprill 2018
mäng
Ragnar Vutt12. Aprill 2018
kodulehekülg
TiiuLe05. Jaanuar 2018
tunnikava
TiiuLe05. Jaanuar 2018

DigiSpunk: praegune sundolukord on harjumustes toonud välja palju ebaefektiivsust


Avaldaja:Madli Leikop19. Aprill 2020

Spunk on eriolukorrast ajendatud vabatahtlik kogukonnaprojekt. Kontakti- ja puutevaba virtuaalne aruteluring toob Kultuurikatlasse kokku valdkondlikud eksperdid ja eestvedajad. Seekord arutleti, mida saaks tulevikus harjumuspärasest teisiti teha.

17. aprillil saatesarja Spunk aruteluringis osalenud digi- ja tehnoloogiavaldkondade eksperdid leiavad, et ehkki eriolukord on pannud inimeste digipädevused heas mõttes proovile, siis on toonud see välja ka palju ebaefektiivsust. Noorte digipädevuse üle muret ei tunta, kuid senisest rohkem tuge ja tähelepanu vajavad eakad.

Arutelus osalenud Eesti 2.0 ja Hüppelaua suvekooli eestvedaja Ede Schank Tamkivi ütles, et pärast eriolukorda tuleks vaadata oma senised eluviisid kriitiliselt üle. “Oluline on teha praegusest olukorrast omad järeldused, et ebaefektiivsus, mis oli enne eriolukorda tavapärane, ei oleks enam norm.”

Küberkaitse teadlane ja Pelgulinna Gümnaasiumi IT arendusjuht Birgy Lorenz sõnas, et praegune olukord on näidanud, et kontaktõpe koolides võiks muutuda näiteks nelja- või kolmepäevaseks. Ülejäänud päevadel võiks toimuda e-õpe või praktika ettevõtetes. “Me oleme sellest oma koolis varem rääkinud, kuid siis oli tunne, et ei ole selleks veel valmis. Täna võib öelda, et oskus takistuseks ei saa. Küsimus on, kas me tahame seda teha või mitte,” rääkis ta.

TransferWise’i arendusjuht Alvar Lumberg lisas, et praegusest võiks veel veel kaugemalegi vaadata. “Väga tore oleks näha, kui me suudaks minna veel ühe taseme edasi ja mõelda, kuidas teha koolides nii, et õpilaste ja õpetaja kontakt oleks maksimaalse väärtusega ja mõtestatud.”

Lisaks noortele on arutelus osalenud Tartu Ülikooli magistrandiKarl Gustav Adamsoo sõnul oluline pöörata tähelepanu ka eakate oskuste ja digipädevuse toetamisele.

Eesti eakate valmisolek erinevate lahendustega tutvuda on uuringute põhjal võrdlemisi suur. “Kui meil ühiskonnas on jäänud mulje, et eakad ei ole uutele lahendustele ehk nii vastuvõtlikud, siis on see protsent tegelikult väga väike,” rääkis Adamsoo. Teemat ülikoolis uuriv Adamsoo lõi koos sõpradega kahe nädala eest eakate toetamiseks Facebooki grupi, kus Eesti ettevõtete eksperdid annavad nõu ja vastavad kõigile küsimustele. Grupiga on praeguseks liitunud üle 150 eaka.

Spungi aruteluringis osalesid Birgy Lorenz (TalTechi küberkaitse teadlane, Pelgulinna Gümnaasiumi IT arendusjuht), Ede Scahnk Tamkivi (Eesti 2.0 eestvedaja), Alvar Lumberg (Transferwise’i arendusjuht) ja Karl Gustav Adamsoo (Tartu Ülikooli magistrant). Arutelu modereeris Lehari Kaustel.

Spunk on eriolukorrast ajendatud vabatahtlik kogukonnaprojekt. Kontakti- ja puutevaba virtuaalne aruteluring toob Kultuurikatlasse kokku valdkondlikud eksperdid ja eestvedajad. Aruteluringi eesmärgiks on mõtestada, kuidas mõjutab praegune kriis erinevaid eluvaldkondi ja milliseid uusi lahendusi sellest sünnib. Pärast otse-eetrit jõuavad ülekanded ka YouTube’i kanalissse Live-kohtumine SPUNK.

Samal teemal:

Harno logo