Värska Gümnaasiumis tehti distantsõppeks kindlad kokkulepped juba esimesel päeval


Avaldaja:Madli Leikop27. Märts 2020

Värska Gümnaasiumi õpilased ja õpetajad peavad distantsõppes igaüks liikumispäevikut. See on viis, kuidas koolipere ühtsustunnet hoida. „Kehalise kasvatuse õpetaja tegi kokkuvõtte, oleme ühiselt juba 400 km maha rassinud,“ ütles koolijuht Liina Palu.

121 õpilase ja 23 õpetajaga Värska Gümnaasiumis on distantsõppe esimesed kogemused kokku võetud ja analüüsitud. Tagasisidet andsid õpetajad, õpilased, lapsevanemad. Eriti agarad olid nooremate õpilaste emad-isad ja gümnaasiumiastme õpilased. „Mulle meeldib väga see ütlemine, et startisime distantsõppele nagu sprindile, aga meil toimub ju maraton. Nüüd on tempo rahulikum ja saab süsteemsemalt läheneda õppekorraldusele,“ sõnas Liina Palu. 

Koolijuhi tähelepanekuid distantsõppest

- Ülesannete maht on olnud pigem suur, ei osanud esialgu hinnata tööde tegemiseks kuluvat aega. Kodus kulubki ülesannete lahendamiseks rohkem aega, ja seda peabki andma süvenemiseks, mõtlemiseks ja asjadest arusaamiseks. 

- Kohe distantsõppe esimesel päeval tegime meeskonnaga kindlad kokkulepped. Näiteks õpetajate konsultatsiooniaeg on koolipäevadel kella üheksast üheteistkümneni, muudel aegadel kokkuleppel õpilastega. Me ei hinda praegu eristava hindamisega, rõhuasetus on kujundaval hindamisel. Õppe-eesmärkide saavutamist märgime arvestatud/mittearvestatud. Peamine suhtluskanal on eKool. Nendest kokkulepetest teavitasime ka vanemaid ja õpilasi. 

- On veel kaalumise ja mõtlemise koht, kas jätkata distantsõppes tunniplaani kohaselt või teha muudatusi. Nooremad õpilased ja nende vanemad eelistavad tunniplaani, mis on konkreetne ja konkreetsete ülesannetega. Neil on nii lihtsam toimetada. Vanemad klassid soovivad võimalust rohkem ise otsustada. Nad tahaksid nädala ülesanded korraga kätte saada, et siis ise oma koormust sättida. 

- Meil ei ole koolis haridustehnoloogi ega IT-spetsialisti. On õnn, et meie kool alustas veebruari lõpus HITSA Digikiirendi koolitusega. Võtsin koolitajate ja nõustaja-haridustehnoloogiga ühendust, temast on väga suur abi. Õpetajatele korraldasime kiiresti veebiseminare, ja ka esimesed Digikiirendi koolitused toimusid kõiki ohutusreegleid silmas pidades. Saime õppida just neid keskkondi, mis on vajalikud suhtlemiseks õpilastega ja aitavad ainetunde vahetumalt läbi viia. Õpetajad on oma algatusel leidnud võimalusi ka HITSA teiste veebipõhiste kursustega liituda. Õpetajad on olnud väga avatud uue ja vajaliku õppimisel. Õpilaste puhul hoidume hooga uue rakendamisest siiski tagasi. 

- Haridustehnoloogi süsteemsed nõustamised toimuvad veebipõhiselt koolipäeval kella kolmest viieni. Elu on näidanud, et pigem on need individuaalsed nõustamised. 

- Distantsõpe on meie koolile andnud ainult uusi võimalusi. Oleme juurutamas Office 365 tarkvara. See on suurepärane võimalus kasutada Teamsi, virtuaalset meeskonnatöö keskust. 

- Motivatsiooni aitab ülal hoida igapäevane suhtlemine õpetajatega, kogemuste jagamine, aga ka meelolu tõstvad väikesed seigad, olgu või mõne humoorika video jagamine  FB-grupis.

Samal teemal:

Haridus- ja Noorteamet