Uuendused Koolielu algõpetuse õppematerjalide alajaotuses


Avaldaja:Kristi Semidor03. August 2011

Seoses riikliku õppekava uuendustega ei ole Koolielu õppeainete hulgas varsti enam algõpetuse jaotist.

Sealseid õppematerjale on nüüd võimalik leida vastavate ainete esimese ja teise astme jaotiste alt. (Näiteks harjutus, mille varem võis leida kohast algõpetus->eesti keel, on nüüd kohas eesti keel ->I või II kooliaste).
 
Algklasside õppematerjale modereerib endiselt algõpetuse aineekspert Varje Tipp.

Õppematerjalide teemat puudutavate lisaküsimustega võite pöörduda ka õppematerjalide toimetaja Kristi Vahenurme poole.

Toimetus
Lisatud 3. augustil 2011

Harno logo