Klassi veebipõhine "korrapidaja"


Avaldaja:Madli-Maria Naulainen04. Oktoober 2011

Class Dojo, klassi õpilaste käitumise juhtimise rakendus, on võitnud maineka tehnoloogilise innovaatsiooni auhinna. Seda on võimalik suurepäraselt kasutada ka meie klassiruumides, keeleliselt on võimalik see kohandada emakeelseks ning õpetaja saab vajadusel ise märkida, mille eest õpilastele "hea" või "halva" käitumise punkte jagatakse.


Class Dojo on intuitiivne ning funktsionaalne rakendus, mis muudab klassis "korrapidamise" lausa toredaks tegevuseks. Tänu maineka rahalise auhinna võitmisele võib ka eeldada, et toote arendusega tehakse aktiivset tööd ning erinevaid funktsioone võib tasahilju lisandudagi. Rakenduse kasutamine on tasuta, seda saab siduda ka oma nutitelefoniga, et vajadusel ka ilma arvutiekraanita punkte lihtsa näpuvajutusega lisada. 

Kui tahad ClassDojo kasutamise kohta rohkem teada saada, siis on mõistlik vaadata allolevat videot, mis annab kiire ülevaate rakenduse toimimisest. Väga lihtne on ka ennast ise kasutajaks registreerida ja läbida 2-minutiline lühiõpetus ning rakendus ongi kasutamiseks valmis. Algul tuleb registreerida ennast kasutajaks, lisada klassi(de) nimekirjad, määrata erinevate "+" ja "-"punktide tähendused ja oledki valmis alustama. 

Kindlasti kasutavad meie koolide õpetajad oma klassides sama süsteemi, tihtipeale tehakse seda lihtsalt käsitsi, kasutatakse klassis olevad tabeleid, kuhu lisatakse erinevaid tähiseid hea ning halva käitumise eest. See rakendus aga lubab teha sama asja veebipõhiselt, mis on vajadusel kättesaadav nii lapsevanemale kui õpilasele kodus, selle põhjal saab teha statistikat nii kogu klassi kui ühe õpilase põhjal ja printida välja ka tunnistusi õpilase käitumise kohta. Programmi põhi on küll ingliskeelne, kuid kõik hinnatavad tegevused saab tõlkida lihtsasti ka eestikeelseks, seeõttu on see kindlasti ka õpilastele mõistetav. Kiire ülevaade Class Dojo toimimisest ja funktsioonidest:
 

Refereeritud: http://edudemic.com/2011/09/class-dojo-education-nation/

Tutvu ka alternatiivsete õpilase jäglimist võimaldavate rakendustega:
http://edudemic.com/2011/09/new-teacher-tools/

Haridus- ja Noorteamet