HEV-kodulehelt leiab infot hariduslike erivajadustega õpilaste õppe ja õppevara kohta


Avaldaja:Madli Leikop20. Oktoober 2011

HEV-kodulehelt http://www.hev.edu.ee leiavad erivajadustega laste haridust toetavaid õppe- ja õpetajamaterjale kõik, kellele HEV-laste õpetamine ja kasvatamine südameasjaks on, eelkõige õpetajad ja lapsevanemad.

HEV-koduleht koondab infot hariduslike erivajadustega õpilaste õppe, õppevara, projektide jm ürituste, täiendusõppekursuste ja teemakohase kirjanduse kohta. Lehe eesmärk on teha seni killustatud info võimalikult paljudele kasutajatele ühest kohast lihtsalt kättesaadavaks.

Kodulehel on ka info ESFi programmi „Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara arendamine“ raames koostatavate õppematerjalide kohta. Ülevaade on nii olemasoleva kui kuni 2013. aastani valmiva õppevara kohta. Valminud õppevara failid on kodulehelt vabalt allalaetavad, aga vajalik on kasutajaks registreerimine.

Õppevara on jaotatud kolmeks: lihtsustatud ja toimetulekuõppe põhiõppevara ning seda toetavad lisamaterjalid. Ainult põhiõppevara antakse välja ka paberkandjal (tööraamatud, töölehtede komplektid, õpikud).
Lisaks leiab HEV-lapse pedagoog kodulehelt allalaetavaid õpetaja juhendmaterjale. Valminud õppevara saavad koolid eksamikeskusest tellida vastavalt oma õpilaste arvule. Tellimiseks tuleb saata  vastavasisuline meil programmijuhi abile Triin Oldekopile: triin.oldekop@ekk.edu.ee

HEV-õpilaste õppevara arendamise programm ootab ettepanekuid kodulehe täiendamiseks: linke erinevatele õppematerjalidele, infot kasutajakogemuse kohta. Kaastööd on teretulnud!

ESFi programmi "Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara arendamine" üks põhitegevus on portaali http://www.hev.edu.ee  arendamine. Tähelepanu pööratakse ühelt poolt õpikute, tööraamatute, töölehtede ning mitmesuguste õpetajamaterjalide koostamisele ning teiselt poolt koostatava õppevara kättesaadavuse ja kasutuselevõtu soodustamisele.

Allikas: Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus, ESFi programm "HEV-õpilaste õppevara arendamine"

Lisatud: 20.10.2011