Õppekäik internetti: mäng ja teadmised käsikäes


Avaldaja:Madli Leikop22. November 2011

Tiigrihüppe Sihtasutuse projekt „Targalt internetis“ korraldab koostöös Audentese erakooliga õppekäikude sarja lasteaedade vanematele rühmadele. Koolielu oli õppekäigul koos Tallinna Kristiine lasteaia ühe rühmaga.

Õppekäigul antakse lastele esmased teadmised internetist ja arvutisuhtlusest, täidetakse töölehti ning vaadatakse õpetlikke multifilme netilammastest. 6- ja 7-aastastele lastele mõeldud internetiturvalisuse tundi viisid läbi „Targalt internetis“ projektijuhi assistent Triin Kangur ja projekti koolitaja Ülle Sakias.

Pärast väikest sissejuhatust jagunes tund kaheks blokiks: kõigepealt tehti tutvust, mis üldse on internet ja mida arvutiga teha saab, seejärel keskenduti suhtlemisele ja käitumisele internetis. Seda kõike loomulikult hästi mänguliselt ja eakohaselt.

011.JPG

Pool tundi päevas

Kui õpetajad küsisid lastelt, kellel on kodus arvuti, tõusid praktiliselt kõik käed. Küsimusele, kus sinu kodus arvuti asub, mis toas, tuli juba erinevaid vastuseid. Kellel on arvuti elutoas, kellel isa või ema töötoas (kabinetis), kellel vanema õe või venna toas. Vähesed ütlesid, et arvuti on nende enda toas. Ka sellele küsimusele, kui palju sa arvutis aega viidad, tulid vastused erinevad: käin internetis iga päev; mina võin arvutis mängida tund aega; ema lubab iga päev ühe mängu mängida; mina vaatan arvutist õhtul multikaid natuke aega… Seda, et lastel lubataks arvutis olla päevad ja õhtud läbi, vastustest ei kostunud.

Õpetajad Triin ja Ülle panidki lastele südamele, et arvutis on soovitav päeva jooksul tegutseda mitte rohkem kui pool tundi, muidu väsivad silmad ja ununevad sõbrad. Ja ikka tuleks internetis toimetada koos ema-isa, vanema õe või vennaga, nemad oskavad soovitada sobivaid veebilehekülgi, mänge ja multikaid.

014.JPG

 Internetikasutus kui pimesikumäng

Siis oli aeg pimesikku mängida. Tehti kaks ringi, kummaski seoti ühel lapsel silmad kinni ning teised juhendasid teda, kuidas ta peaks liikuma, et mänguasjani jõuda. Täpselt nagu surfamine internetis – üks link hüüab, et vali mind, teine reklaam hõiskab, et tule siia, kolmas vilgutab kutsuvalt, et hoopis siin on huvitav veebileht. Ja internetikasutaja peab oskama infotulvas orienteeruda, valikuid teha. Lastele mäng meeldis, „juhendajad“ olid väga elevil ja valjuhäälsed, „pimesikud“ liikusid ettevaatlikult ja pidasid enne aru, kui sammu astusid.

018.JPG

 Parool on sinu saladus

Seejärel istuti taas ringi ning räägiti suhtlemisest internetis. Hele poisihääl hüüdis kohe, et see on skaipimine, kui sa arvutis tuttavaga suhtled. Arutleti, kas kõik, kellega internetis suhtled, on kohe sõbrad? Mis on parool ja miks ei tohi seda isegi sõbrale avaldada, võõrast rääkimata? Kas internetis suheldes tuleb olla sama viisakas nagu mänguväljakul või lasteaiarühmas? Teadmisi aitasid siin kinnistada töölehed ning mäng „Õige-vale“. Meelde jäeti, et inimene, kellega sa oled rääkinud ainult internetis, on võõras. Ära usu alati kõike, mida sa arvuti ekraanilt näed või loed! Inimene, kellega sa internetis suhtled/räägid, ei pruugi olla see, kellena ta end esitleb ja sa ei tea, mida ta sinult saadud vastustega peale võib hakata. Oma perekonnanime ja kodust aadressi võõrastele internetis öelda ei tohi, nagu ka oma ega ema ja isa telefoninumbrit. Sinu salasõna/parool ja kasutajanimi on sinu saladus, seda ei jagata kellegagi.

Tundi mahtus ka netilammaste multifilm, ja siin oli laste reaktsioon väga ühene: "Vaatame veel!"

Projekti "Targalt internetis" õppekäigud lasteaia vanematele rühmadele toimuvad kuni 2012. aasta aprilli lõpuni ning osalemine on lasteaedadele tasuta. Info registreerimise kohta on üleval „Targalt internetis“ veebilehel  ja Audentese erakooli internetilehel.  Projekti „Targalt internetis“ viivad ellu koostöös Lastekaitse liit, Tiigrihüppe Sihtasutus, Lasteabitelefon 116 111, politsei- ja piirivalveamet ning sotsiaalministeerium. Projekt on finantseeritud 75 protsendi ulatuses Euroopa Komisjoni programmi "Safer Internet" poolt.

020.JPG

 

Haridus- ja Noorteamet