Tabasalu ühisgümnaasium jagab kogemusi eTwinning projektist


Avaldaja:Krista Savitsch13. Detsember 2011

Tabasalu ühisgümnaasiumi õpetajad kirjutavad projektitöö kogemusest eTwinningu projektis "Olümpia kõigi jaoks", mis on pühendatud 2012. aastal Londonis toimuvatele suveolümpiamängudele.

Sõpruskoolid Euroopas ehk eTwinning on programm, mis pakub õpilastele, õpetajatele, koolijuhtidele ja teistele koolitöötajatele võimaluse osaleda koolidevahelises koostöös info- ja kommuni-katsioonitehnoloogia kaasabil. Eestis veab eTwinningu programmi Tiigrihüppe Sihtasutus. Järgnevalt avaldame Tabasalu ühisgümnaasiumi õpetajate ja eTwinning mentorite Lea Netzi ning Krista Savitschi muljeid projektist.

Nii tore on, et Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning on juba üle kuue aasta pakkunud nii väikestele kui ka suurtele koolijütsidele võimalust teha koostööd Euroopa erinevate riikide õpilaste ja õpetajatega.

Tõepoolest võime nentida, et eTwinning on eatu ja piiritu, sest igas vanuses, igas aines, mistahes teemal, mistahes Euroopa riigi kooliga on võimalik valmis teha tore projekt.

Tabasalu ühisgümnaasiumi 1. A ja 3. A klassi õpilased on sel õppeaastal aktiivselt kaasa löömas eTwinningu projektis "Olümpia kõigi jaoks". Projekt on pühendatud 2012. aastal Londonis toimuvatele suveolümpiamängudele ning meie sooviks on tähtsustada tervislike eluviiside ja spordi tähtsust iga lapse igapäevaelus. Koos Saksamaa, Prantsusmaa ja Austria koolidega tutvutakse erinevate spordialade ja sportlastega, saadakse juurde teadmisi olümpiamängude teemadel ning ollakse ise aktiivsed spordi tegijad ja tervislikult toitujad. Saksamaa partnerkoolides õpib vaimu- ja füüsilise puudega lapsi ning seetõttu puututakse kokku ka paraolümpia teemaga.

Nelja tegusasse projektikuusse on mahtunud sügisene spordipäev ja matk Muraste looduskooli õpperadadel, tervisliku toitumise nädal, tennisetund Rene Buschi tennisekoolis, paljud treeningtunnid oma hobidega tegelemisel ning vestlused olümpiarõngaste ning olümpiamängude sümboolika teemal. Sügisesel koolivaheajal valmis vanemate ja laste ühistööna rida luuletusi spordi ja tervisliku eluviisi teemal, sest valmistuti etlusvõistluseks "Terves kehas terve vaim!" Kõik projekti tegevused on seotud õppekavaga ning lõimitud on muusika-, kunstiõpetus, saksa keel, eesti keel, kehaline kasvatus ning nagu veebipõhiste projektide puhul ikka ka arvutiõpetus.

Projekt on olnud õpilaste jaoks väga põnev ja vaheldusrikas. Väga suure teene on osutanud lapsevanemad, kes pakkudes põnevaid võimalusi aitavad igati kaasa projekti edukale õnnestumisele. Järgnevatel kuudel soovime nautida suusatamise mõnusid, tutvuda ekstreemspordi harrastajatega, heita pilku paraolümpiaks valmistuvate sportlaste treeningutesse ning tutvustada oma partneritele Eestis kõige populaarsemaid spordialasid ja sportlasi. Kui lumi ära sulab, siis ootavad meid ees rattamatkad ja vahvad tunnid looduses orienteerudes.

Terves kehas terve vaim!

Harno logo