Lõppes Euroopa Komisjoni uuring „IKT hariduses“ (ESSIE uuring)


Avaldaja:Merje Pors03. Jaanuar 2012

2011. aasta sügisel koguti 31 Euroopa riigis andmeid, et läbi viia uuring „IKT hariduses“. Uuringu eesmärgiks on hinnata, kuidas riigid kasutavad info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat haridusvaldkonnas - käsitletakse haridustehnoloogia kättesaadavust ja kasutamist koolijuhtide, õpetajate ning õpilaste poolt.

Eestist osales uuringus 289 kooli ja laekus 3 943 ankeeti. Online-küsimustike abil koguti andmeid koolijuhtidelt, õpetajatelt ning 4., 8. ja 11. klassi õpilastelt. Euroopa koolid täitsid üle 160 000 ankeedi, mis annab võimaluse läbi viia esimese nii põhjaliku IKT valdkonna analüüsi. Lõppraport valmib 2012. a mais.

Uuringut rahastab Euroopa Komisjoni infoühiskonna ja meedia peadirektoraat ning osalevate riikide haridusministeeriumid. Küsitluste läbiviimist korraldasid European Schoolnet ja Liège’i Ülikool. Eestis on uuringu riiklikuks koordinaatoriks Tiigrihüppe Sihtasutus.

Lisainfo:

Ave Lauringson

Projektijuht

ave.lauringson@tiigrihype.ee

Haridus- ja Noorteamet