Tekstisõnumid ahendavad noorte sõnavara


Avaldaja:Merje Pors20. Veebruar 2012

Teadlaste viimase uuringu kohaselt avaldab sage tekstisõnumite vahetamine negatiivset mõju inimeste keelelistele oskustele tõlgendada ja võtta vastu uusi sõnu.

Joan Lee keeleteaduse magistritöö kohaselt kahandab sõnumite lugemine võimet omandada enda sõnavarasse mittekuuluvaid sõnu - tekstisõnumite saatmine seab jäigad keelelised piirangud, mis viib noorte sõnavara ahenemiseni, vahendab http://teadus.err.ee. Vastupidist toimet täheldati inimeste puhul, kes loevad sagedamini traditsioonilisemat trükimeediat, nagu raamatud, ajakirjad ja -lehed.

Uurimuses küsiti ülikooli tudengitelt nende lugemisharjumuste kohta, mille hulka kuulus ka tekstisõnumite vahetamine ning seejärel esitati neile terve rida erinevaid sõnu, millest mõned olid tõelised ja mõned väljamõeldud.

Lee sõnul osutus nende hüpotees, et tekstisõnumite vahetamine suurendab piiramatust ja sundimatust keelekasutuses, valeks.
Foto: Dreamstime