Ajaveeb kui klassi ajalugu


Avaldaja:Madli Leikop05. Märts 2012

Väikese Konguta lasteaed-algkooli kodulehelt leiab huviline 14 ajaveebi. Blogivad õpetajad koolis ja lasteaias, ajaveebi peab raamatukogu, kooli söökla ja spordihall. Kas ajaveebi pidamine on kohustus või loominguline rõõm? Kogemusi jagavad Konguta kooli õpetajad Katrin Libe, Elin Karuoja ja Astrid Külaots.

Konguta kooli inglise keele õpetaja Katrin Libe:

„Alustasin blogimisega 2009. aastal ja eesmärgiks oli luua inglise keele ainepõhine ajaveeb, mis on suunatud just õpilastele. Kuna Konguta koolis on 6. klassis üks inglise keele tund nädalas integreeritud infotehnoloogiaga, siis tollastele õpilastele mõeldes see blogi alguse saigi.  6. klassi õpilased on eas, kus huvi õppimise vastu kahaneb. Õpetaja saab õpilaste motiveerimiseks välja pakkuda erinevaid võimalusi, kuidas muuta õpitav aine huvitavamaks ja meelepärasemaks.

Minu arvates on inglise keel aine, mida on väga hea integreerida infotehnoloogiaga. Maailm, mis läbi arvuti ja interneti meieni jõuab, on siiski suuresti ingliskeelne. Tegevuste abil, mida infotehnoloogia pakub, paraneb ka õpilaste võõrkeeleoskus. Blogi kasutamine aitab kindlasti arendada mitmeid keeleõppimiseks vajalikke osaoskusi nagu kirjutamine, lugemine, suhtlemine. Minu kui õpetaja eesmärk on motiveerida õpilasi tegelema inglise keelega ka väljaspool õppetundi. Ajaveebis kajastuvad teemad, mis vastavad õppekavale ning ülesanded on erinevatele vanuseastmetele –  3.-6. klassi õpilastele. Ajaveebi on kogunenud palju materjali –  laste endi loodud töid, erinevaid linke, päevakajalisi uudiseid, kommentaare, interaktiivseid ülesandeid keele kinnistamiseks. Võib öelda, et blogist on kujunenud nn online-portfoolio, mis sisaldab laste kirjutisi ja meie tegemisi läbi aegade, mida on huvitav aegajalt sirvida ning läbi selle näha, kuidas meie õpilased arenevad.

Minu jaoks on ajaveebi kasutamine puhas rõõm, mis paneb ka mind kui õpetajat pingutama, et ajaga kaasas käia. Samuti pakub mulle rahuldust asjaolu, et saan oma õpilastele pakkuda erinevaid ülesandeid, mis arendavad neid ning julgustavad kasutama inglise keelt  igapäevastes olukordades.“

Õpetaja Katrin Libe ajaveeb

Konguta kooli  2. klassi õpetaja Elin Karuoja:

„Arvan, et blogi on vajalik kõigile, kuid kõigepealt teen seda ikkagi lapse jaoks. Kui laps on alles 1. klassis, siis on väga hea õpetada teda vajalikke linke leidma, see lihtsustab tunduvalt õpetaja tööd ka arvutitundides. Lisaks sündmuste ja piltide kajastamisele annab ajaveeb lapsele tagasisidet ja tekitab uudishimu ning hasarti läbi lugeda, mida õpetaja kirjutas. Lapsevanemale on blogi vajalik info edastamiseks, sündmuste kajastamiseks jms.

Õpetajale endale on see vajalik põnevate linkide jagamiseks, sündmuste arhiveerimiseks (väga ilus kingitus välja prindituna ja köidetuna, kui lapsed lõpetavad), kiireks info levitamiseks, ka tagasisideks kommentaaride näol, mis annavad vajaliku positiivse impulsi jätkamiseks. Mina ütleksin, et ajaveebi pidamine on puhas loominguline rõõm ja hasart olla teistest ees, vahel tahtmine olla paremgi!"

Teise klassi blogi

Konguta kooli 4. klassi õpetaja Astrid Külaots:

„Blogide pidamine sai meie koolis alguse 2008. aastal. Alguses oli ajaveebi pidamine justkui sõltuvus ja suur hasart. Õpetajana sain koheselt ja iganädalaselt jagada infot lastevanematele. Sel ajal polnud veel e-kooli ning blogi oli info jagamiseks kiiremaid võimalusi. Tänaseks on e-kool info edastamiseks kindlam koht, sest e-kooli külastavad vanemad ehk sagedamini kui blogi.

Kuid siiski hindavad lapsevanemad  ajaveebi pidamist kõrgelt. Neil on võimalus klassi ja laste tegemistele kaasa elada, vaadata pilte, näha õpilaste töid ja tegemisi. Blogist saab sageli infot tulekul ürituste kohta ning hiljem tagasisidet, kuidas meil läks.

Õpetajana saan blogisse panna interaktiivseid mänge ning internetilehekülgi õpilastele lahendamiseks ning mängimiseks. Samal põhjusel olen kogunud teiste õpetajate koostatud mänge ning linke.

Blogil on ka ajalooline väärtus. Õpilastele meeldib vaadata, kuidas nad kirjutasid 1. klassis, millised nägid välja karnevalil 2. klassis või mida tegime 3. klassis.

Ajaveebi pidamine on seni olnud rõõm. Tahad ju ikka kõike tehtut ja saavutatut kohe teistega jagada. Oleks vaid lugejaid ja uurijaid. Lastele peab ajaveebi lehekülge aeg-ajalt meelde tuletama ning neile sinna põnevaid mänge ja linke panema. Siis loevad nad sealt ka teisi uudiseid, leiavad uusi tarkuseid.“

Astridi klassi ajaveeb

Vaata ka varasemat artiklit  Tiigri Tegija 2011 auhinna saanud Konguta koolist.

Foto: Konguta kooli arhiiv