Koolielu 2.0


Avaldaja:Martin Sillaots21. Juuni 2009

Märksõnad:

, ,

Kategooriad:Hariduselu

Tiigrihüppe tellimusel ja TLÜ haridustehnoloogia keskuse teostusel on valminud Koolielu portaali uus versioon.

http://koolielu.ee on Tiigrihüppe Sihtasutuse poolt hallatav Eesti haridusportaal. Juba aastast 2004 toimub selle portaali vahendusel info ja uudiste levitamine, õppematerjalide jagamine ning arutelud haridusvaldkonna teemadel. Portaali sihtgrupiks on õpetajad, kuid seda külastavad ka õpilased ning lapsevanemad.

 

2009. aastal alustas TLÜ informaatika instituudi haridustehnoloogia keskus Tiigrihüppe Sihtasutuse tellimusel Koolielu 2 arendamist. Eesmärgiks on muuta Eesti õpetajate hulgas populaarne portaal kasutajasõbralikumaks ning kaasaegse veebitehnoloogiaga kooskõlas olevaks. Võrreldes varasema – tsentraalselt kontrollitavale ja kitsa autorite ringi poolt koostatavale – nõndanimetatud lugejatele orienteeritud portaalile luuakse laiemat kasutajate osalemist võimaldav kirjutajatele orienteeritud keskkond. Senisele portaalile lisatakse funktsioonid, mis võimaldavad kasutajal registreeruda, personaliseerida oma töökeskkonda, laadida üles õppematerjale, hoida silm peal teda huvitavatel teemadel ning teha koostööd teiste kasutajatega. Autorid saavad ülevaate nende materjalide kasutamise statistikast. Õppematerjale on võimalik sirvida riikliku õppekava alusel.

 

Kuna haridusvaldkond on seotud siiski kõrgemate nõudmistega materjalide kvaliteedi osas, siis mõningane tsentraalne kontroll siiski säilub – õppematerjalide avaldamise peavad heaks kiitma Tiigrihüppe Sihtasutuse poolt heaks kiidetud ainemoderaatorid. Seniste ainemoderaatorite ja toimetajate rollile luuakse uues portaalis lisaks kirjutaja ja administraatori rollid.