Viitamisest Koolielu portaali õppematerjalide puhul


Avaldaja:Kristi Vahenurm17. Aprill 2012

Koolielu toimetus palub enne õppematerjalide lisamist Kooliellu vaadata töö üle autoriõiguste poole pealt – kas kogu materjal, mis ei ole autori omalooming, on ka korrektselt viidatud. Meil ei ole võimalik vastu võtta puudulikult viidatud või üldse viitamata õppematerjale.

Kõige olulisemad punktid, millele tähelepanu pöörata:

  • Kõigele, mis ei ole autori originaallooming, tuleb lisada viide.
  • Viide peab esinema kahes kohas – teksti sees või joone all ning kasutatud kirjanduse loetelus.
  • Vistutades kolmandate autorite poolt loodud helifaile, pilte, videoid jm, enda loodavasse õppematerjali, soovitame kasutatud allikate loetellu lisada allika täiskirje (autor, pealkiri, ilmumisandmed). Veebi dünaamilisuse tõttu võivad materjalid kaduda, kuid täiskirje võimaldab tuvastada, kes on materjali autor/üleslaadija ning millal seda viimati külastati.
  • Kasutades oma õppematerjalis kolmandate isikute poolt loodud pilte, helifaile, videoid jms, tuleb veenduda, et seda tehes ei minda vastuollu autoriõigustega. Kõige kindlam on alati kasutada enda poolt loodud originaalmaterjali. Creative Commons litsentsiga pilte saate otsida Flickrist ja Wikimediast. Kuidas selliseid pilte leida, kirjutab Tiigrihüppe haridustehnoloog Ingrid Maadvere oma blogiartiklis.
  • Kasutada võib mis tahes viitamissüsteemi (joonealust, tekstisisest), kuid see peab olema läbivalt ühtne.

Koolielu portaali toimetus palub tutvuda ka õppematerjalides ette tulevate allikate kirjete ja tekstisiseste viidete näidistega.

Lugege ka:
Ingrid Maadvere „Autoriõigused ja Creative Commons“ (4.11.2011)

Kui teil tekib küsimusi, millele te eelnevalt viidatud juhistest vastuseid ei leia, siis palun pöörduge julgelt toimetus@koolielu.ee.

Haridus- ja Noorteamet