Klassiõpetajate liidu piirkonnapäev Tartus


Avaldaja:Tuuli Koitjärv26. Aprill 2012

Programmi „Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008-2014“ raames toimus Tartus 21. aprillil Eesti Klassiõpetajate Liidu (EKÕL) piirkonnapäev “Parima praktika jagamine”. See oli juba kolmas piirkonnapäev ning seekordne teema oli “Õpime mängides erinevates õpikeskkondades”. Tartusse olid kogunenud klassiõpetajad Jõgevamaalt, Põlvamaalt, Tartust, Tartumaalt, Viljandimaalt, Valgamaalt ja Võrumaalt.

Tartus võttis  klassiõpetajaid vastu Tartu Descartes’i lütseumi koolipere. Sisutihedat ja huvitavat päeva juhtis EKÕL-i juhatuse esimees Tartu Descartes’i lütseumi õpetaja Küllike Kütimets.

Päeva alustaski Küllike Kütimets, kes rääkis lühidalt klassiõpetajate liidu tegemistest, millele järgnesid väga huvitavad, praktilised ja sisukad ettekanded.

Liia Toomas Võrumaalt rääkis, kuidas korraldada 1. kooliastmes uurimuslikku tegevust lähtuvalt uuest õppekavast.Ta tutvustas oma klassi õpilastega tehtud uurimuslikke ülesandeid ja töid.

Jane Müllerson Jõgevamaalt tutvustas oma kogemust keskkonnaõpetuse käsitlemisel. Tema töö tugineb õpilase kogemustele, igapäevaelu nähtustele ning looduse vahetule kogemisele.

Tiie Jaaniste Valgamaalt tutvustas oma loodusprojekti „Looduse uurimine Kratirajal“, kus loodusrajal leitud tegevusjuhiste järgi tuleb looduselemente vaadelda, nuusutada, katsuda, mõõta, kuulata, võrrelda, maitsta. Nii arenevad  lapse koostööoskused, märkamistahe, taju ja tähelepanu.

Hele Aia Põlvamaalt rääkis, kuidas kalmistu kui õppekeskkonna kaudu saavad lapsed teadmisi ja oskuse hankida infot kalmistu plaatidelt (funktsionaalne lugemine). Kalmistu on ka koht, kus õppida puid-põõsaid-linnulaulu, kultuurilugu, rahvakombestikku.

Kersti Loim kõneles, kuidas mänguliste tegevuste abil aidata ennast tundma õppida ja lähiümbruse töömaailma kaudu, tuginedes õpilase kogemustele igapäevaelust. Õpilasele tutvustatakse erinevaid tegevusalasid ja ameteid, nende olulisust ning omavahelisi seoseid.

Rita Moor Viljandimaalt tutvustas erinevaid mängulisi elemente algklasside ainetundides, mis aitavad muuta töö tunnis mitmekesisemaks, rõõmsamaks. Ka Kulla Saar Tartumaalt tutvustas erinevaid võimalusi, kuidas saab mängu elemente kasutada tunnis. Valmistasime kõik koos ühe mängu ja ühe õppevahendi  peastarvutamise kinnistamiseks.

Küllike Kütimets Tartust ja Mare Kütt Lääne-Virumaalt tutvustasid oma uut aabitsat. Koostöös kirjastusega Mauruse jõuab see õpilaste ja õpetajateni 2012. aasta sügisel.

Oli väga töine ja huvitav päev. Usun, et kõik, kes sellel päiksepaistelisel laupäeval koostööpäevale tulid, olid väga rahul ning said uusi mõtteid ja ideesid, mida hakata oma igapäevatöös kasutama. Suur tänu koostööpäeva organiseerijatele ja esinejatele!

Kohtumiseni uutel klassiõpetajate õppepäevadel!

Ene Moppel Võru Kreutzwaldi gümnaasiumi õpetaja

Haridus- ja Noorteamet