Edukas eTwinningu aasta Tabasalu ühisgümnaasiumis


Avaldaja:Krista Savitsch11. Juuni 2012

Tabasalu ühisgümnaasiumis on edukalt eTwinningu projekte tehtud juba peaaegu 4 aastat. 2011/2012 õppeaasta õnnestunud projektist kirjutab Tabasalu kooli klassi- ja saksa keeleõpetaja Krista Savitsch.

eTwinning on juba 7 aastat pakkunud nii väikestele kui ka suurtele koolijütsidele võimalust teha koostööd Euroopa erinevate riikide õpilaste ja õpetajatega.

Tõepoolest võime me nentida, et eTwinning on eatu ja piiritu, sest igas vanuses, igas aines, mistahes teemal, mistahes Euroopa riigi kooliga on võimalik valmis teha tore projekt.

Tabasalu ühisgümnaasiumi 1. A ja 3. A klassi õpilased lõid sel õppeaastal aktiivselt kaasa  eTwinningu projektis "Olümpia kõigi jaoks". Projekt oli pühendatud 2012. aastal Londonis toimuvatele suveolümpiamängudele ning meie sooviks on tähtsustada tervislike eluviiside ja spordi tähtsust iga lapse igapäevaelus. Tabasalu ühisgümnaasium on olnud tervistedendav kool juba mitmeid aastaid, seega pole teema lastele võõras. Partnerkoolid Saksamaalt, Prantsusmaalt, Taanist, Türgist, Sloveeniast, Eestist ja Austriast tutvusid erinevate maade spordialade ja sportlastega, saadi juurde teadmisi olümpiamängude teemadel ning oldi ise aktiivsed spordi tegijad ja tervislikult toitujad. Saksamaa partnerkoolides õpib vaimu- ja füüsilise puudega lapsi ning seetõttu puututi kokku ka paraolümpia teemaga.

Üheksasse tegusasse projektikuusse mahtus sügisene ja talvine spordipäev, kaks matka Muraste looduskooli õpperadadel, tervisliku toitumise nädal, tennisetund Rene Buschi tennisekoolis, tantsutunnid valikainetunnina, ujumis- ja suusatunnid kehalise kasvatuse tunni raames, sõbrapäev Premia jäähallis uisutades, paljud treeningtunnid oma hobidega tegelemisel ning vestlused olümpiarõngaste ning olümpiamängude sümboolika teemal. Lapsed koostasid klassis individuaalse tööna tervislike toitude retseptiraamatud. Sügisesel koolivaheajal valmis vanemate ja laste ühistööna rida luuletusi spordi ja tervisliku eluviisi teemal, sest valmistuti etlusvõistluseks "Terves kehas terve vaim!" Peale tennisetundi koostati laste joonistustest raamat "Minu tenniseraamat". Väga soojalt võtsid lapsed vastu loengu, kus Anete isa käis meile rääkimas paraolümpiamängudest ja parasportlaste elust ning tegevusest suviste olümpiamängude eel. Vahetult ennem projekti lõppu saabus meile Inglismaalt postiga ka olümpiamängude maskott Wenlock, kes jälgis meie tegemisi ühe koolinädala jooksul. Projektile sai punkt pandud 1. juuni jalgrattamatkaga. Lapsed läbisid 20 kilomeetrit marsruudil Tabasalu-Muraste-Tabasalu.

Kuna projekt oli veebipõhine, siis tutvuti erinevate tarkvaraprogrammidega ja e-keskkonnaga. Õpilastele pakkus huvi http://www.dvolver.com, mille abil tehti väike lühifilm "Sport on hea!" Kunstiõpetuse tunnis õpiti oma lemmikspordiala joonistama Paint programmiga. Paljud toredad pildid on üles pandud projekti wikisse, kus igal riigil oli oma lehekülg. Esimesed suusatunnid on http://www.kizoa.com abil fotoesitluseks põimitud. Eestis harrastatavaid spordialasid ja tuntumaid sportlasi tutvustasime Microsoft Office Word ja Microsoft Office PowerPoint abil. Õpilased kasutasid projektitöö tegemiseks arvuteid, fotoaparaate, nutitelefone.  Partnerkoolid koostasid ka ühistööna viktoriini olümpiamängudest läbi aegade, mis on kättesaadav projekti wikis.

Kõik projekti tegevused olid seotud õppekavaga ning lõimitud oli muusika-, kunstiõpetus, saksa keel, eesti keel, kehaline kasvatus, loodusõpetus ning nagu veebipõhiste projektide puhul ikka ka arvutiõpetus.

Projekt oli õpilaste jaoks väga põnev ja vaheldusrikas. Väga suure teene osutasid lapsevanemad, kes põnevaid võimalusi pakkudes aitasid igati kaasa projekti edukale õnnestumisele.

Projekti kroonis edu Tiigrihüppe Sihtasutuse partnerlusprojektide konkursil. Taaskord toodi vabariiklik III koht Tabasallu. Alles 2010 saavutati III koht lugemisaastale pühendatud eTwinning projektiga "Jutusta mulle lugu". Selles projektis tehti koostööd Prantsusmaale kuuluva La Reunioni saare kooli õpilastega.

Projekti "Olümpia kõigi jaoks" tegevustega saab tutvuda projektiwikis:

http://olympiafueralle.wikispaces.com/

Terves kehas terve vaim!

Krista Savitsch,

Tabasalu Ühisgümnaasiumi õpetaja, Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning mentor Eestis

Loe lisaks:

Harno logo