Parimad ohutuse ja turvalisuse praktikad Tartu Klaabult ja Rakvere Triinult


Avaldaja:Madli Leikop20. Juuni 2012

Viies tervist edendavate lasteaedade võrgustiku riiklik suvekool on selleks korraks läbi ning loodetavasti on kõik osalejad kuuldu ja nähtu omale edaspidiseks hästi mällu talletanud ning saanud palju uusi mõtteid, mida asuda ellu viima. Kokkuvõtte parimatest töödest tegi Tervise Arengu Instituudi avalike suhete nõunik Maris Jakobson.

Uute teadmiste hankimise kõrval oli Nelijärvel peetud suvekoolis olulisel kohal ka kogemuste vahetamine ning teiste tehtust innustuse saamine. Selleks toimus esimesel päeval mess, kuhu olid välja pandud lasteaedade näited metoodikast, mida nad on ohutuse ja turvalisuse valdkonna käsitlemiseks oma õppe- ja kasvatustöös kasutanud.

Iga suvekoolis osaleja pidi kaasa võtma vähemalt ühe töö, mis oli esitatud kas plakatina, õppevahendina, teemamapina või töö kirjeldusena. Töö vormistamisel tuli jälgida, et see sisaldaks ka taustinformatsiooni teemast, õppe- ja kasvatustöö eesmärke, eeldatavaid tulemusi lapsest lähtuvalt, läbiviidud tegevuste loetelu kirjeldust, metoodikat  ja integreeritust teiste valdkondadega ning näitama või kirjeldama ka tegevustes kasutatud materjale ja vahendeid.

Miks on vaja hea praktika näiteid?

Milleks on hea praktika näiteid vaja? Heade praktikate eesmärk on kaasa aidata laste teadmiste ja oskuste suurenemisele turvalisuse valdkonnas ning luua lasteaias turvalist keskkonda. Kõik need lasteaias läbiviidavad tegevused aitavad kaasa lastes teadmise kujunemisele, et tervis ja turvalisus on väärtus.

Õppe- ja kasvatustöö planeerimisel on oluline arvestada, et tegevused on lastele huvitavad ja mängulised ning nende läbiviimisel on lõimitud erinevaid riikliku õppekava valdkondi. Kasutatakse erinevaid tegevusi nagu vaatlemine, uurimine, kuulamine, arutlemine, probleemide püstitamine, järelduste tegemine, katsetamine, näitlemine, muusika-, kunsti- ning liikumistegevus jm. Oluline on, et tegevuse sisu ja eesmärk on kooskõlas ja vastavad laste vanusele.

Hääl kõige rohkem meeldinud tööle

Peale töödega tutvumist, mida oli kokku ligi 80, said kõik suvekoolis osalejad anda oma hääle neile kõige enam meeldinud tööle ning seda kahes kategoorias: üks töö pidi olema liiklusohutuse valdkonnast ning teine muude alateemade seast.

Muude turvalisuse ja ohutusega seotud tööde sisuks olid ohud erinevates situatsioonides ja keskkondades ning nende ennetamine, turvaline käitumine ja reeglid erinevates tegevustes ning keskkondades, abi kutsumine ja käitumine ohtlikus situatsioonis, samuti hädaabinumber ja selle kasutamine, oskuslik tegutsemine eksinuna (metsas, linnas jm), turvavarustus, kehaline aktiivsus ja sellega seotud ohud, keeldumine tegevustest, mis ohustavad last (nt võõrastega kaasaminek), sotsiaalsed oskused sh oskus vaidlustada valesid reegleid ja tegevusi ning ignoreerida eakaaslaste negatiivseid mõjutusi.

Tööde esitajatele saab teha ainult väga suure aplausi ning öelda, et need on südamega tehtud tööd. See oli lausa tajutav, kui palju on neisse panustatud ning isegi minul täiskasvanuna tekkis suur tahtmine sellistes mängulistes ja harivates tegevustes kaasa lüüa ning targemaks saada või vanu teadmisi meelde tuletada.

Aga siis see kõige põnevam osa… trummipõrin ja...  kõige rohkem rahva hääli ehk 16 häält kogus erinevate ohutuse ja turvalisuse teemade kategoorias Tartu lasteaed Klaabu ning  liikluskasvatuse valdkonnas sai 21 häälega ülekaaluka võidu Rakvere lasteaed Triin. 

I kategooria. Ohutuse ja turvalisuse erinevad alateemad

I Tartu lasteaed Klaabu
Vigastuste ennetamine ja turvalisuse edendamine Klaabus: riskianalüüsil laste kaasamine; õppematerjal lastele ”Klaabu õpetab”, teemamapp õpetajale ”Ohud meie ümber”.
Autor: Aita Arund

Klaabu.jpg

Klaabu lasteaia  võidutöö.

II Paikuse lasteaed Mesimumm
”Õnnetus ei hüüa tulles”
Autor: Tiina Kukk

III Tallinna Ümera lasteaed
Vaimne ja emotsionaalne turvalisus
Autor: Tatjana Kartašjova

IV Tartu lasteaed Mõmmik
Teemamapp ”Väärtuskasvatus”
Autor: Maria Apevalova

V Tallinna Lepatriinu lasteaed
”Tark laps teab”
Autor: Kaja Eskel

VI Pärnu-Jaagupi lasteaed Pesamuna
Pesamunalaste metsalaagrid
Autor: Sirje Mölder

II kategooria. Liikluskasvatus

I Rakvere lasteaed Triin
”Kasvan tervelt ja turvaliselt”
Autorid: Viivika Roostar ja Aire Schultz

Triinu.jpg

Rakvere lasteaia võidutöö.

II Elva lasteaed Murumuna
Turvavarustuse propageerimine ja liikluskasvatus
Autor: Krista Loog

III Kunda lasteaed Kelluke
”Tasa sõuad, kaugele jõuad”
Autorid: Eda Kiili, Heli Lauk

IV Tallinna lasteaed Pallipõnn
Liiklusohutuse päev ja liikluspidu Pallipõnnis.
Autorid: Helgi Palm, Katrin Rõõmusoks, Heddi Reinsalu, Liisi Pikpool

V Tartu Veeriku linnaosa lasteaedade Meelespea, Kannike, Maarjamõisa ühisprojekt
”Liiklusega sõbraks - turvaline Veeriku”

VI – IX koht
Tallinna Poska lasteaed
Liiklusnädal Poska lasteaias
Autor: Kai Sade

Iisaku lasteaed Kurekell
”Olen tubli liikleja”
Autor: Riina Karri

Pärnu lasteaed Mai
Liikluskasvatuse näidendid
Autor: Katrin Saat

Paide lasteaed
Liikluskasvatuse õppeväljak
Autor: Sirje Kroonsaar

Lisaks andis Maanteeameti esindaja üle eripreemia helkuriteema huvitava käsitluse eest Viljandi lasteaiale Mängupesa. Töö autorid oli Merike Moks, Katrin Larm jt.

Parimad tööd said auhinnad Maanteeametilt ja Tervise Arengu Instituudilt. Lisaks saab Tartu lasteaed Klaabu Ideia OÜ-lt riskianalüüsi libedusega seotud ohtude väljaselgitamiseks ning seejärel ka kõik vajalikud libedustõrje tööd tasuta.

Kõik huvilised saaavad heade praktika tutvuda Terviseinfo veebilehel asuvas tervist toetavate tegevuste andmebaasis, kuhu läheb suve jookusl üles kokku 37 erinevat tööd. Vaata siit!
Teised tööd, mida (tehnilistel põhjustel) andmebaasi lisada ei saa, ning ka võidutööd lisatakse sügisel ehk siis uue õppeaasta alguses samuti Terviseinfosse, kuid valdkonna ”Tervisedendus lasteaias” alla. Hoidke portaalil silma peal!  

Lisainfo: Liana Varava, liana.varava@tai.ee

Fotod: Tervise Arengu Instituudi arhiiv

Loe lisaks: Tervist edendavate lasteaedade suvekool keskendub ohutusele


 

Haridus- ja Noorteamet