Koolielu konkurss võõrkeeleõpetajatele: grammatika enesekontrolliharjutused


Avaldaja:Merje Pors31. August 2012

Tiigrihüppe haridusportaal Koolielu kutsub teid osa võtma konkursist, mille eesmärgiks on luua konkursile laekunud töödest enesekontrollivõimalusega grammatikaharjutuste kogumikud erinevate võõrkeelte õppimiseks ja õpetamiseks.

Kas olete vahel tundnud, et kasutaksite õpilaste grammatikateadmiste kinnistamiseks veebis leiduvaid enesekontrolliharjutusi, kuid raske on leida just selliseid, mis haakuksid kodumaise õppekavaga ning mis sisaldaks just teie õpilaste keeleteadmistele vastavat sõnavara? Kui olete nõus, et sääraseid harjutusi võiks rohkem olla, kutsub Tiigrihüppe Sihtasutuse haridusportaal Koolielu teid osa võtma konkursist „Grammatika enesekontrolliharjutused“, mille eesmärgiks on luua konkursile laekunud töödest enesekontrollivõimalusega grammatikaharjutuste kogumikud erinevate võõrkeelte õppimiseks ja õpetamiseks. Sellised kogumikud annaksid õpetajale võimaluse suunata õpilasi iseseisvalt tegelema just temale probleeme valmistava grammatika osaga, pakuksid õpilastele võimalusi üldiste grammatikateadmiste arendamiseks ning võimaldaksid tunnis rohkem aega pühendada sisukale, kõiki õpilasi haaravale tööle. 

Konkursi tingimused:

 • Osalema oodatakse võõrkeelte õpetajaid.
 • Osaleda võib nii individuaalselt kui ka kuni 3-liikmelise meeskonnana.
 • Konkursitöö tuleb luua mõne enesekontrollitesti loomise vahend abil (vt näiteks http://koolielu.ee/tools/?tag=test ) ning esitada veebilehena.
 • Konkursitöö peab sisaldama kolme mõne võõrkeele grammatikaosa seletust (pilt, video, videojuhend, tekst vms) ja vähemalt 15 võimalikult erinevat tüüpi esitatud teemadega haakuvat enesekontrolliharjutust (5 iga teema kohta). Materjal peab sisaldama kirjeldust, millise teema juures ning mitmendas klassis seda kasutada. Ära peab olema märgitud ka harjutuste Euroopa Nõukogu keeleoskustase (CEFR), seos õppekavaga ning metoodilised soovitused.
 • Konkursitöö võib olla mõne õpiku toetusmaterjaliks või põhineda muudel algtekstidel (viimasel juhul tuleb neile korrektselt viidata).
 • Esitatud töö peab olema kooskõlas autorikaitseseadusega.
 • Konkursi raames valminud tööd tuleb varustada Creative Commons´i litsentsiga Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License. Vt lähemalt http://www.creativecommons.ee/
 • Konkursist ei või osa võtta Koolielu ainemoderaatorid.
 • Konkursitöö esitamisega annab autor Koolielu portaali toimetusele õiguse kasutada seda konkursitöödest loodavas kogumikus.
 • Kõik ära märgitud õppematerjalid avaldatakse Koolilelu portaalis.
 • Konkursitööde hindajateks on Koolielu ainemoderaatoritest moodustatud žürii, kes hindab konkursitöö sisu, edasiantu selgust, korrektsust, loogilisust, kujundust, vormistust, kasutatavust teiste õpetajate/õpilaste poolt, autorlust ja autori/te loovust.
  Konkursitöö hindamismudeliga saab tutvuda siin.
  Soovitav on tutvuda ka Koolielu e-õppematerjalide kvaliteedinõuetega.
 • Konkursitöö tuleb esitada: link
 • Konkursi tähtaeg: 1. mai 2013
 • Lisainfot jagavad Katrin Saks (inglise(ätt)koolielu.ee) ja Kristi Vahenurm (kristi.vahenurm(ätt)tiigrihype.ee).

Konkursi auhindadeks on tehnikapoe kinkekaardid, auhinnafondi suurus on olenevalt tööde kvaliteedist, arvust ja osalenud õpetajate arvust kuni 1000 eurot.

Žüriil on õigus välja anda eripreemiaid, preemiaid ümber jagada ja sobivate tööde puudumisel preemiaid välja jagamata jätta.  

Koolituse soovitused: soovitame osaleda ka Koolielu veebipõhistel koolitustel, mis on õpetajatele tasuta ning mis õpetavad veebipõhiste testide ja juhendite loomist (lingid koolituskogukondadele lähevad aktiivseks 2 nädalat enne vastava koolituse algust, mil algab registreerimine).

Veebipõhiste testide ja küsitluste kasutamine õppetöös (koolitaja Laine Aluoja) 4.02-24.02.2013

Juhendite loomine (Siret Lahemaa) 4.02-17.03.2013

 

Haridus- ja Noorteamet