Õpilasleiutajate riiklik konkurss


Avaldaja:Madli-Maria Naulainen05. September 2012

Taas on käimas üle-Eestiline õpilasleiutajate konkurss. Leiutamine on lihtne! Oluline on vaid märgata meid ümbritsevat ja püüda seda paremaks muuta.

Ideede loomisel ja probleemide lahendamisel saab kasutada lisaks oma mõtetele ka kõiki neid erinevaid detaile ja teadmisi, mida koolis õpitakse (nt kala naha omadused loodusõpetusest on olnud lahenduseks suurepärase ujumistrikoo loomisel, materjalide erinevad imepärased omadused füüsikast ja keemiast aitavad luua erinevaid puhastusvahendeid, erinevate keelte ühised jooned keeleõpetusest on aluseks erinevate keelesüntesaatorite loomisel jne, jne).

Õpilasleiutajate riikliku konkursi eesmärk on väärtustada teadus- ja arendustegevust ning innovatsiooni õpilaskonnas, stimuleerida õpilaste aktiivsust teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni alal ning avaldada tunnustust väljapaistvaid tulemusi saavutanud õpilastele ja õpilaskollektiividele, nende juhendajatele ja õpetajatele ning koolidele.

2012. aasta konkursi tähtaeg on 31. oktoober

Konkursile oodatakse ka sel aastal leiutisi, mis lahendavad kellegi igapäevaelu probleeme ja aitavad elu paremaks muuta. Konkreetset teemat esitatavatele leiutistele sõnastatud ei ole.

Näiteks kui sinu lemmik-rasvakriidid on nii lühikeseks kulunud, et neid enam hästi käes hoida ei saa, mõtled sa välja niisuguse kriidihoidja, mille otsa saab kriidi kinnitada, et kriiti lõpuni ära kasutada. Või kui vanaema armastab kasvatada kaktusi, aga kaktused teatavasti torgivad, siis nende ümberistutamiseks võib välja mõelda vahendi, mille abil oleks võimalik kaktust ümber istutada nii, et vanaema ennast ei vigastaks … ja nii edasi ja nii edasi …

Konkursile esitatakse leiutised kolmes vanuserühmas:

1. vanuserühm – 1.–4. klass
2. vanuserühm – 5.–9. klass
3. vanuserühm – 10.–12. klass

Konkursitingimustega tutvu lähemalt võistluse kodulehel

Allikas: Eesti Teadusagentuur

Haridus- ja Noorteamet