Saksa keel liidab


Avaldaja:Aimi Jõesalu06. September 2012

Südasuvel võistlesid 100 noort (vanuses 14-19) kümne päeva jooksul Maini äärses Frankfurdis maailma parima saksa keele õpilase tiitli nimel. Mõõduvõtmise korraldasid Goethe Instituut ja Rahvusvaheline Saksa Keele Õpetajate Liit.

Umbes 130 aastat tagasi kuulutas Mark Twain oma ettekandes „The Awful German Language“, et elu olevat liiga lühike selleks, et  saksa keel ära õppida, ning see tulevat hellalt ja väärikalt surnud keelte hulka arvata, sest vaid surnutel olevat nii palju aega, et saksa keel selgeks õppida.

Päris põnev oleks Mark Twaini praegu teispoolsuses ette kujutada, kuidas ta seal, saksa keele grammatika õpik käes, ebareeglipäraseid verbe pähe tuubib, kuid õnneks ei läinud tema ettekuulutus täide ja saksa keel  elab endiselt ja õitseb üle ilma. Selle tõestuseks olgu fakt, et südasuvel võistlesid 100 noort (vanuses 14-19) kümne päeva jooksul Maini äärses Frankfurdis maailma parima saksa keele õpilase tiitli nimel. Mõõduvõtmise  korraldasid Goethe Instituut ja Rahvusvaheline Saksa Keele Õpetajate Liit. Osavõtjad sõitsid kohale Aafrikast, Aasiast, Euroopast, Ameerikast ja Uus-Meremaalt - kõik oma kodumaal peetud saksa keele olümpiaadide parimad.

Eestist 2 esindajat

Võisteldi kolmes tasemegrupis: A, B ja C. Eestit esindasid Elis Kusma Hugo Treffneri Gümnaasiumist (õpetaja Mall Matto) ja Olga Kiss Rakvere Gümnaasiumist (õpetaja Kalle Lina). Mõlemad tüdrukud võistlesid kõige kõrgemal C tasemel ning väitsid, et kaotajaid sellel olümpiaadil ei olnud.

Olümpiaadi keskmeks oli mahukas andme- ja materjalikogumine mitmesuguste põnevate teemade kohta, mis eeldas kohalike inimestega vestlemist, linnatänavatel turistide intervjueerimist, objektide ja inimeste pildistamist, ajalehtede lugemist jm sellist. Olgu siin nimetatud vaid mõned teemad, sest erinevatel keeletasemetel olid ülesanded erinevalt sõnastatud: „Elu Frankfurdis“, „Linna eripära“, „Majandus, raha ja poliitika Frankfurdis“, „Mida tähendab õnn ja sõprus Saksamaal ja mida tähendab see minu riigis?“.  Kogutud materjali põhjal tuli õpilastel individuaalselt kirjutada artikkel ja 10 liikmelistes meeskondades seinaleht kujundada. Teiseks suuremahuliseks ülesandeks oli etteantud teema presenteerimine tele-show'na või teatrisketšina. Spontaanset kõnelemisoskust testiti kuulsa saksa joonistaja Rainer Micheliga abiga. Samal ajal kui autor joonistas ja pidevalt oma teost muutis ning täiendas, pidid osavõtjad kirjeldama, mida autor nende arvates teeb ja kuidas nemad seda  tajuvad.

Kahe aasta pärast jälle

Žürii hindas  ülesannete täitmisel samaväärselt nii keele kvaliteeti kui ka loomingulisust ja meeskonnatööd. 

I koha auhinna, keelekursuse Saksamaal,  võitsid Bosnia (C), Aserbaidžani (B) ja India (A)  noormehed.

II koha auhinna, rüperaali, viisid koju Bulgaaria noormees (C) ning Venemaa (B) ja Kameruni (A) neiud.

III kohta väärilistele kingiti nutitelefonid ja nende õnnelikeks omanikeks said Slovakkia (C) ja Korea (A) tüdrukud ning India (B) noormees.

Žürii andis välja ka ühe eriauhinna (Fairness-Preis), preemia ausa ja  hooliva  suhtumise eest  kaasvõistlejatesse ning silmapaistva meeskonnatöö  eest. Tiitel anti Uus-Meremaa noormehele ning sellega kaasnes  võrdne preemia I koha võitnutega.

Järgmine rahvusvaheline saksa keele olümpiaad toimub kahe aasta pärast. Soovin kõigile saksa keele õpetajatele ja õppijatele raudset indu stardiks.

Marika Kangro

Viljandi Gümnaasiumi saksa keele õpetaja

Samal teemal:

Foto: Flickr