Käimas on viies saksakeelne e-konkurss õpilastele


Avaldaja:Aimi Jõesalu26. September 2012

Märksõnad:

,

Kategooriad:Projektibörs

Juba viiendat korda saavad saksa keele huvilised-õpilased osaleda e-konkursil, seekordne saksakeelne e-konkurss on teemal "Eine Fernsehsendung für Deutsch".

Eraldi auhinnatakse esma- ja eelnevatel konkurssidel aosalejate võistlustöösid kahes vanuseastmes!

Esimene e-konkurss sai teoks 2006 ja kandis pealkirja „Deutsch per Internet lernt man supernett“. Osalejad pidid elektrooniliselt kajastama oma lemmikinternetilehekülge. Teine saksakeelne e-konkurss toimus 2008, teemaks oli siis „Reklaam saksa keelele“ (Werbung Deutsch). Erinevaid e-keskkondi (esitlused häälega ja hääleta, blogid, videoklipid, postrid jne)  kasutades tegid osalejad reklaami  saksa keelele. 2010 toimunud  kolmanda e-konkursi teemaks oli „Saksa keele tund“ ( Deutschstunde ), eelmisel aastal toimunud neljandal e-konkursil võisteldi saksa keele õpetamise tuleviku võtmes (Deutschlernen in der Zukunft). Kõikidele eelnevatele konkurssidele on alati arvukalt laekunud toredaid ja huvitavaid töid!

Seekordne Tiigrihüppe Sihtasutuse ja ESÕS-i koostöös välja kuulutatud saksakeelne e-konkurss on teemal „Eine Fernsehsendung für Deutsch“/ „Telesaade saksa keelele“, mille käigus oodatakse üksikosalejatelt kuni maksimaalselt 10 minutit kestvaid videofilme, mis on üles laetud veebi. Võistlustööde esitamise tähtaeg on 15. november.

Võistlustöös võib kasutada erinevaid veebikeskkondi, mille tulemiks on videofilm. Ka seekord hinnatakse head ideed, teemale vastavust, keelelist korrektsust, tehnilist teostust, innovatiivsust. Võistlustöid hinnatakse  eraldi esmavõistlejate-koolide ja eelnevatel konkurssidel osalenud koolide võistlejate vahel kahes vanuseastmes: põhikooliastmes (6.-9.kl) ja gümnaasiumiastmes.

Kindlasti saab suurt abi  Koolielu (http://www.koolielu.ee ) töövahendite hulgast, kus on olemas tublide kolleegide poolt koostatud samm-sammult-juhendid.

Võistlustööde veebiaadressid palume saata aimi@edlv.ee hiljemalt 15. novembriks. Samal aadressil palume anda teada võistlejatest (nimi, kool, klass)  hiljemalt 1. novembriks.

Traditsiooniliselt koostame ka selle e-konkursi töödest blogi ( eelmised tööd vastavalt : http://www.2esaksakonkurss.wordpress.com, http://www.3esaksakonkurss.wordpress.com, http://www.4esaksakonkurss.wordpress.com ).

Julget pealehakkamist, nutikaid ideid ja  toredaid teostusi!

Põnevusega ootama jäädes

ESÕS-i eestseisuse ja IT-grupi nimel

Aimi Jõesalu

 

Haridus- ja Noorteamet