Taaskasutusteemaline konkurss algklasside õpilastele


Avaldaja:Merje Pors28. September 2012

MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsiooni (ETO) ning Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) korraldatava "Keskkonnakese koduse taaskasutuskoha fotokonkursi" käigus oodatakse lastelt pilte nende kodustest sorteerimiskohtadest.

Keskkonnasäästlikkust ning taaskasutusteemat käsitlev sotsiaalkampaania "Anna pakendile uus elu" jätkub käesoleva õppeaasta sügis-talvel uute väljunditega algklasside õpilastele. Projekti nimitegelaseks on ETV lastesaatest tuttav "Keskkonnake", kelle osalusel on valminud uus filmiprojekt "Keskkonnake ruttab appi" ning laste taaskasutusteadlikkust ja loodussäästlikku tegutsemist õhutatakse läbi fotokonkursi.


Oktoobri lõpuni toimuv konkurss õhutab lapsi  looma või korda tegema kodust taaskasutuskeskust. Konkursi käigus oodatakse lastelt pilte nende kodustest sorteerimiskohtadest -  hinnatakse,  et eraldi oleks kogutud segapakendid, papp- ja paberpakendid ja klaaspakendid ning auhindamisel võetakse arvesse nii taaskasutuskoha mugavust ja lihtsust kui ka huvitavat lähenemist. Konkursi lõpptähtaeg on 30. oktoober 2012. Osalema oodatakse eelkõige algklasside õpilasi, kuid kaasa lüüa võivad ka vanemad lapsed  (1.-6. klass). Konkursi peaauhinnaks on tahvelarvuti. Täpsem info on üleval http://keskkonnake.ee lehel, alammenüüs "taaskasutuskoha konkurss".


Kampaania põhiväljundid ongi koondatud kodulehele http://www.keskkonnake.ee, kust leiab taaskasutustarkustele ning osaluskampaaniale lisaks filmimaterjali lastele koduseks vaatamiseks või koolitundidesse taaskasutusteema ühisarutelu sissejuhatuseks. Kodulehe "Keskkonnakino" menüü alla on koondatud ETO uuemad ja vanemad filmiprojektid: noorematele loodushuvilistele animafilm "Meie sõbrad pakendikud", pisut suurematele aga ETV lastesaate "Keskkonnake" kõik osad  ning kokkuvõttev järg "Keskkonnake ruttab appi". Viimati mainitud lühifilm on postitatud ka põhikoolidesse DVD-plaadil ning see võtab kokku koduse taaskasutuskoha loomise tähtsamad põhimõtted ja juhatab ülalmainitud konkursi mänguliselt sisse. Samuti saab "Keskkonnakese" tegemisi jälgida ja nendes osaleda läbi sotsiaalmeedia http://facebook.com/keskkonnake aadressil.

Keskkonnake

Lisainfo:
Helena Hyldahl
ETO kommunikatsioonipartner
kontakt@keskkonnake.ee
tel 5065600

Haridus- ja Noorteamet