Osale õpilaskonkursil „Kirjandusraal 2013“


Avaldaja:Merje Pors19. Oktoober 2012

Nõo Reaalgümnaasium korraldab koostöös Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi, haridus- ja teadusministeeriumi ning Tiigrihüppe Sihtasutusega veebipõhiste õppematerjalide konkursi „Kirjandusraal 2013“.

Seitsmes konkurss on mõeldud  8. – 12. kl õpilastele ning registreerumine konkursile toimub 3. detsembrini 2012.

Konkursitöö teema põhikooliõpilastele:
võrrelda kahe kirjaniku vähemalt üht teost, tuues kummastki välja peamised teemad ja iseloomulikud probleemid, ning analüüsida põhjalikumalt teismeea rõõme ja muresid. Kirjanikud, kelle loomingu hulgast valida analüüsitavad teosed, on järgmised:
•    Diana Leesalu
•    Ketlin Priilinn

Konkursitöö teemad gümnaasiumiõpilastele:
võrrelda ühiskonna ja inimese suhteid kahe autori teoste põhjal, võttes aluseks kummaltki autorilt ühe teose. Kirjanikud, kelle loomingu hulgast valida analüüsitavad teosed, on järgmised:
•    Indrek Hargla
•    Maarja Kangro
•    Urmas Vadi
•    Jürgen Rooste

Valitud teema kohta tuleb nii põhikooli- kui ka gümnaasiumiõpilastel
•    koostada veebileht, mis annab
- võrdleva ülevaate kahe valitud kirjaniku loomingust, eluloost, kirjanduslikust mõjukusest ja eripärast;
- mõlema kirjaniku teose võrdleva analüüsi;
•    lisaks teksti- ja pildimaterjalile on soovitatav kasutada animatsioone, audio- ja videoklippe ning muid veebipõhiseid vahendeid;
•    veebileht peab olema kasutatav õppevahendina ja sisaldama erinevaid ülesandeid.


Näidetega konkursi Kirjandusraal 2012 töödest saab tutvuda Koolielu haridusportaali eesti keele aineõpetajale mõeldud materjale sirvides (vaata siit).


Töö autoriks võib olla üksikisik või rühm (kuni 3 õpilast rühmas). Üks juhendaja võib saata mõlemast vanuseastmest maksimaalselt kolm tööd.


Žürii hindab konkursile laekunud töid ja valib mõlemast vanuseastmest (põhikool ja gümnaasium)  välja paremad tööd. Nende tööde autoritel tuleb lõppvooruks ette valmistada veebilehe esitluse suuline variant ja esineda sellega konkursi lõppvoorus 7. märtsil 2013.


Palume registreeruda esmaspäevaks, 3. detsembriks 2012 veebiaadressil http://trick.ly/7B5
parooliga kirjaraal.

Võistlustöö veebilehe aadressi esitamiseks saadetakse registreerunutele jaanuari lõpus uus link.
Tööde esitamise tähtaeg on 4. veebruar 2013.

Korraldajad:
Heily Soosaar
Merle Pindmaa
Kaja Kasak

Samal teemal: