Uus käsiraamat 13-16-aastasele internetikasutajale


Avaldaja:Madli-Maria Naulainen01. Märts 2013

Internet rahuldab uudishimu, arendab loovust ning erinevaid oskusi näiliselt turvalises keskkonnas. Siiski kätkeb ta endas ka teatud lõkse. Veebipõhise meedia kasutusvõimaluste tutvustamisel on võtmeroll haridusel.

Web We Want (meile sobiv internet) on noorte poolt loodud hariduslik käsiraamat 13-16-aastastele õpilastele. Käsiraamatu ülesanded on jaotatud järgmisteks teemadeks: 

  1. Minu veebipõhised õigused ja kohustused
  2. “Info ei ole teadmine”, Albert Einstein
  3. Veebis eksisteerimine
  4. Kujunda oma identiteet
  5. Privaatsus, minu kõige kallim vara
  6. Kunstnik sinus eneses

Materjali saab kasutada nii koolitunnis, rühmaõppes kui ka individuaalseks kasutuseks. Inglisekeelse käsiraamatu saab alla laadida siit. Kuna tegu on hetkel inglisekeelse materjaliga, sobib see hästi näiteks ühiskonnaõpetuse ja inglise keele integreerimiseks. 

Käsiraamatu toetuseks on loodud ka veebikeskkond http://www.webwewant.eu, mille eesmärk on pakkuda lisamaterjale ja veidi sügavamaid teemakäsitlusi käsiraamatus loodud ülesannetele. Lehel on olemas käsiraamatu kasutajatele mõeldud tagasiside platvorm, kuhu saab jätta oma kommentaarid ja soovitused ning jagada käsiraamatu kasutamisega seotud positiivseid kogemusi ning nippe erinevate ülesannete lahendamisest.

Lehele on loodud eraldi sektsioon ka noortele, kellelt oodatakse nende arvamusi ja mõtteid käsiraamatus tõstatatud arutletuteemadel. Vastused saab postitada konkreetsete ülesannete alla, oma mõtteid saab jagada ka selleks loodud ajaveebis.

Kui teil tekib tekib küsimusi veebilehe kohta või soovite saada käsiraamatut paberkandjal, võtke ühendust aadressil info-insafe@eun.org (pabereksemplari(de) soovi puhul saatke kindlasti ka oma täpne postiaadress ning soovitud koopiate arv). Veebileht tehakse täies mahus avalikuks 2013. aasta märtsis, hoidke ennast uuendustega kursis.

Refereeritud: Pan EU Youth

Samal teemal:

Harno logo