Saksa keele õpetajad pidasid aastakonverentsi


Avaldaja:Aimi Jõesalu11. Märts 2013

"Verliebt in Deutsch, vernetzt durch Deutsch"- sellist motot kandis ESÕS-i aastakonverents, mis toimus 09.03.2013.

"Verliebt in Deutsch, vernetzt durch Deutsch"- sellist motot kandis ESÕS-i aastakonverents, mis toimus 09.03.2013 Õpetajate Majas ja algas traditsiooniliselt Saksamaa ja Austria saadikute,  dr  Ralf Eppenederi , juhatuse esinaise Signe Ilmjärve tervitustega. ESÕS-i tegevus ja saksa keele õpetajad Eestis pälvisid kiidusõnu. Tubli panuse eest seltsi tegevusse eelmisel aastal said tänukirja väga paljud seltsi liikmed.

Tubliduse eest  jagati ka tiitleid:

Aastate tegija –Hiie Allvee - tema õpikud, pikaajaline õpilaste juhendamine lastelaagris, tema osalemine saksa keele võõrkeelena töögruppides, oma õpilaste juhendamine õpilaste osalemisel võistlustel (Lautstark, Helle Köpfe, teatrietendused, olümpiaadid)

Aasta tegija 2012 – Kalle Lina – tema tegevus kolleegide koolitamisel, töö ajakirja DiE toimetuses, tema õpilase rahvusvahelisel olümpiaadil juhendamine.

Aastate tegu - Helgi Org – saksa keel varases eas, tema esimesed saksa A-keele õpikud, tema tugev mitmekeelsuse idee toetus, varane saksa keele õppimine lasteaias, pikaajaline võitlus saksa keele eest Eestis.

Aasta tegu 2012 -  Aimi Jõesalu – 5. saksakeelne e-konkurss „Eine Fernsehsendung für Deutsch“,e-konkursi  järjekestvuse eest.

Aasta- ja finantsaruande kandsid ette: Signe Ilmjärv, Piret Steinberg, Evi Niilits, Aimi Jõesalu, Irina Ševtšenko, Diana Kollin-Poom.

Valiti ka uus eestseisus: Signe Ilmjärv (juhatuse esinaine), Piret Steinberg, Laida Meigo, Mall Matto, Kalle Lina, Irina Ševtšenko, Aimi Jõesalu. Uuel eestseisusel oli ka juba esimene töö- koosolek, kus tähtsamate üritustega seoses lepiti kokku tööülesanded.

Aastakonverensti programm vaata ka http://www.edlv.ee ) oli huvitav:
plenaarettekanne "A echte Hetz - Kuriositäten Wiens in Sprache, Geschichte und Kultur"- Mag. Lukas Mayrhofer, Kultur und Sprache / BMUKK ,
1. workshop "Biografisches Erzählen im DaF-Unterricht"-Mag. Lukas Mayrhofer, Kultur
und Sprache / BMUKK
2. workshop „Prima - Deutsch für Jugendliche“- Ulrike Häfner,
Cornelsen Schulverlage
3. workshop - "Ein aktuelles Deutschlandbild mithilfe moderner Medien"
Dr. Elka Silke Pahlitzsch, Fachberaterin und Koordinatorin für Deutsch

Tutvustati ka Austrias toimuvaid koolitusi- Fortbildungsseminare in Österreich - Mag. Lukas Mayrhofer, Kultur und Sprache

Konverentsil olid esindatud  ka paljud kirjastused oma materjalidega: Dialoog, Cornelsen, Allecto. Osalejatel oli võimalus tutvuda uute õpikute ja raamatutega, huvitavata vajalikku osta.
Konverentsi modereeris Irina Ševtšenko ja tubliks infotehniliseks toeks oli Anneli Kesksaar.

Siirad tänud kõigile organisaatoritele ja osalejatele. Oli taas heameel kohtumisest paljude heade ja ikka tublide kolleegidega ja saada uusi tarkusi juurde.

IT-grupp
ESÕS-i eestseisuse nimel

P.S. Jõudu ja toredaid ideesid kõigile saksa keele õpetajatele oma igapäevategemistes!

 

 

 

Haridus- ja Noorteamet