Tallinna Tondi põhikooli interaktiivsed õppekäikude kaardid


Avaldaja:Margit Aedma03. Aprill 2013

Tallinna Tondi põhikooli arvutiõpetaja Margit Aedma jagab Koolielu lugejatega oma kooli kogemust sellest, kuidas jäädvustada IT-vahendite abil õpilastega toimunud õppekäike.

Jagaksin teiega meie kooli toredat mõtet, kuidas jäädvustame oma õppekäike.

Eelmisel õppeaastal tuli Tallinna Tondi põhikooli abikooli õppealajuhatajal Marika Leemetil mõte, et oleks vajalik jäädvustada kõik klasside õppekäigud. Aga tavalise tabeli asemel võiks seda teha näiteks interaktiivsele maakaardile, kust oleks ülevaatlik näha, millises kohas on klassiga õppekäikudel juba käidud. Õppealajuhatajal endal olid kirjas enamasti ülekoolilised õppekäigud, aga klasside üksikud õppekäigud mitte.

Teostus tuli kooli arvutiõpetaja Margit Aedma poolt koos 9A klassi õpilase Jaan Männikuga. Arvutiõpetaja otsis vahendid, millega antud idee ellu viia, kogus kolleegidelt õppekäikude kirjeldused,  juhendas õpilast töö teostamisel ja pani hiljem kaardid ja koostatud juhendi õpetajatele kooli kodulehele üles. Õpilane Jaan Männik sisestas kogutud info kaartidele - lisades tekstid, pildid ja lingid. Samuti koostas ta juhendi õpetajatele edaspidiseks tegutsemiseks.

Tooksin ära täpsemad sammud ideest teostuseni:

info kogumine
Eelmisel õppeaastal koguti kokku nii palju infot klasside õppekäikude kohta, kui veel oli võimalik taastada. Mida kõrgemaks klassinumber muutus, seda raskem oli sündmusi taastada, eriti kui mõnel klassil oli vahepeal olnud mitu erinevat klassijuhatajat.

kaardirakenduse valik
Arvutiõpetaja tutvus erinevate võimalustega internetis kaarte teha ja lõpuks jäi valik Google Mapsi peale. Põhiline kriteerium oli, et kaardi valmistamine peaks olema võimalikult lihtne. Kõiki soove Google Maps küll täita ei suutnud (nt kuvada mingil kujul teade, kui mitu täppi väiksemas vaates üksteise all peidus on), aga see tundus siiski teistest parem.

kontode loomine kaartide sisestamiseks
Ühe Gmaili kontoga saab Google Mapsis luua mitmeid erinevaid kaarte. Alguses saigi proovitud eri klasside kaartide tegemist ühe kooli konto alt. Siiski selgus, et mingis vaates hakkasid erinevate klasside kaartide täpid segunema. Et olla kindel, et üks õpetaja kogemata ei kustutaks või muudaks täppe teise õpetaja kaardil, sai loodud igale klassile oma Gmaili konto.

sündmuste sisestamine kaartidele
Sündmused kandis kaardile õpilane Jaan Männik. Õpetajatega oli kokku lepitud, et sündmuse kajastamisel peaks olema kuupäev (kasvõi ainult aasta täpsusega), koha nimi, kus käidi, ja väike kirjeldus toimunust. Kirjeldusse sai lisada ka linke ja mõni õpetaja soovis väga pilte, sest „hea pilt ütleb rohkem kui tuhat sõna“.
Kaardid said klasside kaupa väga erinevad.  Mõned õpetajad suutsid tagantjärgi meenutada ainult kohta, kus käidi. Teised tuletasid meelde ja kirjutasid kenad meenutused käidust. Osa õpetajaid nägid vaeva ka piltide valimisega. Oli palju tublisid õpetajaid, kes väga kenasti kajastasid oma õppekäike, aga nad polnud selle klassi juhatajad algusest peale, seepärast jäi paratamatult osa käikudest tagantjärgi halvemini kirjeldatuks. See kõik on siis hetkel tinginud selle, et kaardid on väga erineva sisulise tasemega.

piltide lisamine
Pilte ei saa lisada otse Google Mapsi. Pildid pidi enne mõnel lehel internetis avaldama ja hiljem Google Mapsis lisama pildi aadressi, mida soovid kuvada. Selleks sai veel eraldi loodud Flickrisse konto kooli fotode üleslaadimiseks. Loomulikult saab kasutada ka mujale internetti üles laetud pilte.

Oandus2010.JPG

Tondi põhikooli lapsed õppekäigul Oandus.

õpetajatele juhendi koostamine
Käesoleval õppeaastal hakkasid neid kaarte Jaan Männiku ja arvutiõpetaja asemel täiendama  klassijuhatajad ise. Sellega seoses kirjutas õpilane veel juhendi õpetajatele, kuidas käib sündmuste sisestamine kaartidele (sisselogimine, õige koha valimine kaardil, täpi sisestamine, värvide valik, pildi ja lingi lisamine, kaardil liikumine). Kuna need tegevused, mida õpetajad igapäevaselt arvutis ei tee, kipuvad tihti ununema, on hea, kui on alati käepärast juhend, kust saab „näpuga järge vedada“.

kaartide ja juhendi avaldamine kooli kodulehel
Lõpetuseks avaldasime valminud kaardid ja juhendi kooli kodulehel. Sealt saavad kõik huvilised neid vaadata ja juhendit kasutada. Tulemust saab näha siit.

Antud rakendus on koostatud kooli personali (juhtkond, õpetajad), õpilasete ja lapsevanemate jaoks. 
Eesmärgiks on jäädvustada paremini, täpsemalt ja huvitavamalt abikoolis toimunud õppekäike, arendada õpetajate arvutioskust, anda lapsevanematele paremat ülevaadet oma laste õppekäikudest, aidata õpilastel paremini meeles pidada ühiseid õppekäike, aidata juhtkonnal ja klassijuhatajatel planeerida uusi õppekäike.

maps.jpg

Näide õpetaja Sirli Väinsare lisatud õppekäikudest.

Kokkuvõtteks võib öelda:

  • Selgus, kui vähe suudetakse meenutada ilma kirjapanemata toimunud sündmusi. Hea, et on loodud süsteem, kuidas tagada tulevikus täpsemad mälestused ja klassi õppekäikude kroonika. 
  • Antud tööd kasutame tulevikus uute õppekäikude planeerimisel (nt. vabaõhumuuseumis on käinud ainult kolm klassi jne.)
  • Koheselt, mitte tagantjärgi täites tulevad õppekäikude kirjeldused kindlasti pikemad ja sisukamad. Loodame antud ideest positiivset mõju õpetajate arvutioskuste arengule. Google Mapsis kaartide tegemist polnud keegi varem proovinud.
  • Kindlasti on kaardid väärtuseks lastevanematele ja õpilastele endile.
  • Võimalik, et teised koolid on loonud  oma süsteemi õppekäikude süstematiseerimiseks. Aga antud idee on väga lihtne ja seda saavad kasutada kõik koolid, kel vähegi soovi ja huvi.

Antud idee saavutas Tallinna Haridusameti kvaliteediauhindade konkursil esikoha kategoorias „Innovaatiline tegu 2012“.

Autor: Tallinna Tondi põhikooli arvutiõpetaja Margit Aedma

Samal teemal:

Haridus- ja Noorteamet