Soomes ilmub trükis eesti keele hoidmisest võõrsil


Avaldaja:Madli Leikop11. Aprill 2013

Reedel, 12. aprillil kell 16.00 esitleb Tuglase Selts Helsingi Eesti Majas (Sörnäisten rantatie 22C) oma värsket trükist "Emakeel on oma keel. Kuidas hoida emakeelt võõrsil".

Trükis on suunatud eelkõige Soomes elavatele eesti lapsevanematele. Eelmise aasta lõpu seisuga elas Soomes 38 364 eesti keelt emakeelena rääkivat inimest. Nende hulgas on palju peresid, kes paratamatult peavad mõtlema selle üle, mis on mitmekeelsus ja kuidas see nende laste elu mõjutab, kas ja kuidas on võimalik säilitada laste emakeelt teise keele keskkonnas ja miks see on vajalik. Trükis püüabki anda nendes küsimustes teadmisi ja head nõu, toetada ja julgustada lapsevanemaid, kes soovivad hoida ja arendada oma laste emakeeleoskust ka siis, kui lapse elu väljaspool kodu on soome- või rootsikeelne. 

Trükise autor Tartu Ülikooli üldkeeleteaduse professor  Renate Pajusalu: "Emakeele hoidmine on töö, aga see on meeldiv töö, sest seda saab teha koos lapsega ja see tasub ennast ära, sest iga keel on inimese jaoks suur varandus, emakeel aga lausa hindamatu".   Materjal on avaldatud ka Tuglase Seltsi kodulehel.

Trükise väljaandmist toetasid sihtasutus Kone ning Eesti Haridus- ja Teadusministeerium. Trükist jagatakse Eesti Majas Helsingis. Seda aitavad eesti peredele jagada ka Eestikeelse Hariduse Selts ja Soome koolide eesti keele õpetajad. Esitlusele eelneb Soomes töötavate eesti keele õpetajate koolituspäev.