Jõgevamaa Peipsi-äärsed lasteaiad tutvusid loodusega kodust kaugemal


Avaldaja:Merje Pors24. Mai 2013

Septembrikuus Peipsi Koostöö Keskuse eestvedamisel alanud õppekäikude ja teemapäevade sari andis Jõgevamaa Peipsi-äärsetele lasteaedadele võimaluse uurida loodust lasteaiast kaugemal.

Reedel ja esmaspäeval toimuvad Jõgevamaa Peipsi äärsete lasteaedade selle õppeaasta viimased õppekäigud, teatab Peipsi Koostöö Keskus. Õppekäikude teemadeks on suur ja väike järv: Peipsi järv ja Saare järv.

Jõgevamaa neljas Peipsimaa lasteaias – Tiheda, Mustvee, Pala ja Saare lasteaias on aasta jooksul kokku toimunud 16 õppekäiku. Külastatud on näiteks Elistvere looduskeskust, kus teadmisi ja elamusi saadi eri loomadest. Alatskivi looduskoolis uuriti vett ning seda, kes vees elavad. Pala ja Tiheda lasteaia lapsed käisid külas mammutil Jääaja keskuses. Matkati Saare järve õpperajal ning võrdluseks uuriti Euroopa suuruselt neljandat järve - Peipsi järve. Õppekäikudel nähtut, kuuldut ja kogetut täiendasid lasteaedades läbi viidud teemapäevad, kus lisaks mängimisele ja õppekäigu meenutamisele meisterdati teemakohaseid loomi jt kujusid.

7989358814_8978e21c3f_z.jpg

Peipsi järv. Foto: Mait Jüriado, Flickr.

„Laste silmaringi laiendamiseks on sellised õppekäigud väga vajalikud," usub Pala lasteaia õppealajuhataja Tiina Karu. "Lastele on see heaks võimaluseks käia kohtades, mis on nii huvitavad kui õpetlikud. Toas raamatutest või arvutiekraanilt piltide vaatamine ei asenda vahetut looduskogemust.“

Lisaks õppekäikudele on lasteaiaõpetajatel võimalus osaleda õuesõppe koolitusel. Sügis-talvine koolitus on juba toimunud, kevad-suvise looduse teemaline koolitus toimub juuni alguses.

"Sarnaselt lastele meeldib ka õpetajatele mängida ning mida rohkem keskkonnamänge õpetajad teavad, seda huvitavam saab olema laste päev," märkis Tiheda lasteaia direktor Maris Rohtla. Koolituste kohta valmib lasteaedadele juhendmaterjal, mis on õpetajatele edasises töös toeks.

Õppekäigud koos teemapäevade ning õpetajate õuesõppe koolitustega said teoks tänu SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusele. Projekti toel on valmimisel veel Jussi multikas Peipsi järve kohta.
Allikas: BNS

Samal teemal: