Maakoolide direktorid toetavad üldhariduse rahastamise põhimõtete muutmist


Avaldaja:Merje Pors17. Juuni 2013

Maakoolide juhid avaldasid rahulolematust praeguse haridustoetuse jaotamise korraga ning tegid ettepaneku muuta jaotuse aluseid lihtsamaks ja selgemaks.

Maakoolide direktorid arutasid Tartus koos haridus- ja teadusministeeriumi esindajatega omavalitsustele haridustoetuse jagamise põhimõtteid, märgib ministeerium oma pressiteates. Arutelu kokkukutsumise ajend oli 93 Eesti väikekooli pöördumine ettepanekuga muuta rahastamise kehtivaid aluspõhimõtteid.

Ministeerium on teinud ettepaneku jagada haridustoetust uute põhimõtete alusel, mis lähtuvad olulisel määral ka maakoolide direktorite ettepanekutest. Põhiharidus peab olema kättesaadav ka hõreasustusega kohalikes omavalitsustes, kus demograafilised muudatused on seadnud ohtu tugeva kodulähedase põhihariduse säilimise.

Lisaks rõhutati, et haridus- ja sealhulgas õpetajate palgatoetuse andmisel tuleb õpilaste arvu kõrval  arvestada ka kohaliku omavalitsuse kui koolipidaja olemust.

Seitsmekümne lapsega Mõniste kooli direktor Maarika Niidumaa kinnitas kohtumisel, et maakoolide direktorid toetavad haridus- ja teadusministeeriumi poolt välja pakutud rahastamise aluspõhimõtteid just seetõttu, et need arvestavad rohkem piirkondlikku eripära.

„Kehtiv toetamiskord on pannud kõige keerulisemasse positsiooni just väiksemad ja kahaneva lastearvuga omavalitsused ning seeläbi kodulähedased maapõhikoolid. Nende säilimise kindlustamiseks tuleb haridustoetuse jaotamisel võtta arvesse peale õpilaste arvu ka regionaalarengu näitajaid nagu rahvastiku tihedus , kui kaugel ollakse keskusest ja muid olulisi näitajaid,“ selgitas haridus- ja teadusministeeriumi nõunik Piret Sapp.

Uue mudeli järgi arvutataks haridustoetust omavalitsusele tervikuna ja mitte koolide lõikes, mis suurendab nii omavalitsuste vabadust ja ka vastutust kohaliku koolivõrgu kujundamisel.
Foto: Stockvault

Samal teemal: