Selgunud konkursi "Elustame raamatuid..." tulemused


Avaldaja:Elo Allemann08. Aprill 2010

Koolielu humanitaarveerandil kutsuti õpilasi osa võtma videokonkursist, mille raames pidid õpilased valima lõigu mõnest raamatust, selle lavastama, filmima ning lõpptulemusena vormistama töö videona.


Konkursile esitati kokku üheksa tööd. Kõik tööd olid väga heal tasemel ning näitasid konkursil osalejate head keeletundmist,loovat lähenemist kirjandusteoste tõlgendamisele ning infotehnoloogia kasutamise oskust. Konkursi hinnanud ekspertide sõnul väärib iga esitatud töö äramärkimist ja kiidusõnu. Punktide jaotus oli väga tasavägine. Kuna žüriil tuli siiski valik teha, siis jagunesid kohad järgnevalt Esimene koht Edgar Allan Poe "The Tell Tale Heart" Autorid: Mihkel Siim, Ando Vaan Pärnu Koidula Gümnaasium Teine koht W. Shakespeare "Romeo ja Julia" Autor: Saara Mägin Gustav Adolfi Gümnaasium Kolmas Koht Anton Tšehhov "Rõõm" Autor: Mari Tamm Loksa 1. Keskkool Äramärgitud tööd Pippi goes to school Autor: Maarja Saare Pärnu Koidula Gümnaasium A. Puškin "Jevgeni Onegin" Onegini kiri Tatjanale Autorid: Mart Varik, Karl Kipper Kuressaare Gümnaasium Punamütsike Autorid: Elvi, Eliise, Laura, Marit, Kai Pärnu Koidula Gümnaasium Little Red Riding Hood Autorid C. Vainomäe, K. Baumann, S. Reinart, H.Gustavson Pärnu Koidula Gümnaasium Friedrich Schiller - Der Handschuh Autor: Karl-Gerhard Lille Rakvere Gümnaasium Vene poeetide luule Priit Mattus Võru Kesklinna Gümnaasium Konkursitöid hindasid Koolielu portaali vene keele aineekspert Jelena Laanjärv ning Tiigrihüppe Sihtasutuse koolitaja Meeri Sild. Tiigrihüppe Sihtasutus tänab kõiki konkursil osalejaid ja nende juhendajaid. Auhinnad ja meened saadetakse koolidesse.

Harno logo