Riigigümnaasiumide infoportaal jagab infot õppimisvõimaluste kohta


Avaldaja:Merje Pors27. August 2013

Haridus- ja teadusministeerium ning riigigümnaasiumid avasid täna ühise infoportaali http://www.riigigymnaasiumid.ee, kust õpilased saavad teavet, milliseid võimalusi riigigümnaasiumid pakuvad.

Lehel on kirjas vastuvõtutingimused, õppesuunad, valikkursused ja tunnivälise tegevuse võimalused, märgib haridus- ja teadusministeerium oma pressiteates. Ühine infokeskkond on suunatud ka õpetajatele, kes saavad sealt infot töö- ja koolitusvõimaluste kohta ning leiavad tööks vajalikke tugimaterjale.

Portaal sisaldab praeguse seisuga informatsiooni Nõo, Viljandi, Läänemaa, Noarootsi ning Jõgevamaa riigigümnaasiumide kohta. Portaali haldavad koolid ning seda täiendatakse pidevalt.

Portaali avamisele järgneb 1. septembril viies riigigümnaasiumis üheaegselt toimuv ühisaktus, mida on kõigil võimalik internetis otseülekandena jälgida. Ülekanne ühisaktusest koos otselülitustega kõiki viide kooli toimub 1. septembril kell 11.00 nii riigigümnaasiumide kodulehel kui ka uudisteportaalides.

Riik on asunud koostöös kohalike omavalitsustega looma parimate õpetajate ja heade õppimistingimustega puhaste ehk klassikaliste gümnaasiumide (10.-12. klass) võrgustikku, märgib ministeerium. Eesmärk on garanteerida tugeva maakondliku gümnaasiumihariduse säilimine, et lõpetada laste väljavool vaid paari-kolme suuremasse linna. Kõigis Eesti piirkondades elavatele lastele tuleb anda võimalus saada mitmekesises õppekeskkonnas kvaliteetne gümnaasiumiharidus ka oma maakonna piires.

Riigigümna asiumid võtavad võrdsetel alustel vastu kõiki põhikoolilõpetajaid, nii puhastest põhikoolidest kui ka täistsüklikooli põhikooliosadest. Eelmisel aastal avas uksed Viljandi gümnaasium, tänavu alustavad tööd Läänemaa ühisgümnaasium ja Jõgevamaa gümnaasium. Varasemast tegutsevad Nõo reaalgümnaasium ja Noarootsi gümnaasium.