Õpetame lapsed arukalt raha kasutama!


Avaldaja:Merje Pors18. September 2013

Eesti Majandusõpetajate Seltsi eestvedamisel ja paljude erinevate ainete õpetajate koostöös on värskelt valminud metoodilised materjalid finantskirjaoskuse õpetamiseks lõimituna aineõpetusse.

Kõik õppematerjalid on kättesaadavad haridusportaalis Koolielu. Kokku koostati 36 õppematerjali (ligi 250 lk) kõikidele kooliastmetele erinevates ainetundides kasutamiseks. Iga õppematerjal koosneb üldjuhendist, õpilase töölehest ja õpetaja materjalist.

Erinevas vanuses õpilased viiakse nende õppematerjalide abil kurssi säästmise ja laenamise, mõistliku rahakasutuse, pangakaardi, kindlustuse, pensioni ja muude teemadega. Näiteks õpitakse koostama eelarvet ja reisiplaani, orienteeruma rahamaailmas, planeerima oste, arvutama intressi ja isegi oma keha maksumust.

Just tänu sellele, et finantskirjaoskus on vajalik väga paljudes eluvaldkondades, jõudis õppematerjale koostanud aineõpetajate kirju seltskond tõdemuseni, et mõistliku rahakasutuse teemat tuleb käsitleda paljudes õppeainetes.

Suur tänu kõigile õpetajatele, kes õppematerjale valmistasid: emakeeleõpetaja Reet Bobõlski, matemaatikud Kaja Jakobson, Sirje Kasendi, geograafid Ülle Seevri, Ene Saar, Elbe Metsatalu, ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajad Mare Räis ja Kaire Jõe, bioloogid Andres Raa ja Maarika Männil, keemiaõpetaja Ülle Tõnutare, käsitööõpetaja Kristi Teder, inglise keele õpetaja Kristel Noodla, informaatikaõpetaja Eva Tšepurko ning klassiõpetajad Margit Luts, Silja Enok ja Loona Pärl.

Õppematerjalid leiate Koolielust
Finantskirjaoskust lõimivad õppematerjalid on aineõpetajatele kasutamiseks avaldatud Koolielu portaali õppevaras. Töölehed on kergesti leitavad teemakohase võtmesõna või õppeaine otsingu kaudu. Lisaks õpilase töölehele on eraldi fail õpetajale metoodilise juhendi ja õigete vastustega. Kümme töölehte tõlgitakse ka vene keelde, need avaldatakse Koolielus novembriks.

Õppematerjalid on esitatud ka kollektsioonidena:
Finantskirjaoskuse õppematerjalid I kooliastmele
Finantskirjaoskuse õppematerjalid II kooliastmele
Finantskirjaoskuse õppematerjalid III kooliastmele
Finantskirjaoskuse õppematerjalid gümnaasiumile
Finantskirjaoskuse kujundamisega seotud õppematerjalide kaardistus

Õppematerjalide valmimist toetasid rahaliselt ning andsid eksperthinnangu finantsinspektsioon, Eesti Pangaliit, NASDAQ OMX Tallinn ning haridus- ja teadusministeerium.

Loodame, et õpetajatel tekkis huvi ja tahtmine rakendada neid õppematerjale ainetundides ning innustada õpilasi rahatarkust koguma.

Elbe Metsatalu
Eesti Majandusõpetajate Selts
Foto: Flickr, kasutaja Cassadey Fedel.