TÜ meenutab ingliskeelse õppe algusaegu ja vaatab tulevikku


Avaldaja:Madli Leikop08. Oktoober 2013

11. oktoobril toimub Tartu ülikoolis seminar „Twenty Years of English-Language Studies at the University of Tartu: What’s Next?". Vaadatakse tagasi TÜ ingliskeelse õppe arengule läbi kahe aastakümne, arutletakse rahvusvahelistumise üle.

„Meie eesmärk on anda ülevaade 20 aasta jooksul toimunud arengutest Tartu ülikooli ingliskeelses õppes ning algatada diskussioon ingliskeelse õppe tulevikuvalikute üle Tartu ülikoolis,“ rääkis seminari korraldaja, TÜ rahvusvahelistumise nõunik Virve-Anneli Vihman.

„Oleme praegu koostamas ülikooli uut arengukava aastateks 2014–2020. Seame uusi sihte ja eesmärke ning seda ka rahvusvahelistumise vallas. Seminari diskussioonid annavad võimaluse koondada arvamusi ülikooli rahvusvahelistumise arengu ja tuleviku osas ning otsida ühisosa, millele toetuda uue arenguperioodi rahvusvahelistumise eesmärkide sõnastamisel,“ sõnas Tartu ülikooli rektor professor Volli Kalm.

Seminari avab haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo, kes kõneleb teemal „International University 2020“. Seminari ettekanded ja arutelud on jaotatud kolme ossa:

I sessioon „20 years ago. Where it all began: Opening up to the world“ teeb tagasivaate 20 aasta tagusesse aega. Teiste seas esinevad ettekannetega õppejõud ja üks välisüliõpilastest, kes 1993. aastal osalesid esimese ingliskeelse semestrimooduli läbiviimisel Tartu ülikoolis, millega pandi alus tänasele rahvusvahelisele õppele Eestis.

II sessioonis vaetakse paneeldiskussioonis rahvusvahelise õppe hetkeolukorda. Panelistideks on tänaste ingliskeelsete õppekavade programmijuhid ja praeguste välisüliõpilaste esindaja; diskussiooni juhib TÜ õppeprorektor Martin Hallik.

III sessioon „What’s Next? The University of Tartu on the international arena“ arutleb rahvusvahelistumise tulevikuperspektiivide ja -stsenaariumide üle. Sessioonil saab teiste hulgas sõna külalisesineja Hollandist, nimekas rahvusvahelistumise teoreetik dr Robert Coelen, kes mõtestab oma ettekandes rahvusvahelistumise laiemaid kontekste.

Seminari võtab kokku rektor Volli Kalmu juhitav diskussioon, mis koondab ideid ülikooli arengukava jaoks.

Rohkem infot 11. oktoobril toimuva seminari kohta leiab seminari programmist. Kõik huvilised on oodatud osalema ja Tartu ülikooli rahvusvahelistumise teemadel kaasa mõtlema!

Allikas: TÜ pressiteade

Foto: Koolielu arhiiv

Harno logo