Öös on IT-d


Avaldaja:Madli Leikop12. Märts 2014

Öös võib juhtuda imelisi asju, öös võib olla ideid ja inimesi ja IT-d. Sellele leiab kinnitust tänavu neljandat korda toimuval IT-ööl pealkirjaga “Eile, täna, homme – IT 2030”.

14. märtsil mõeldakse noortekeskustes üle Eesti, milline on meie tulevik koos infotehnoloogiaga, ja lastakse fantaasial lennata. Ütlemine, et nii pole võimalik, IT-ööl ei kehti. 

Seekord 19 keskust 

IT-öö toimub tänavu samaaegselt 19 kohas, lisaks löövad külalistena kaasa lähipiirkondade noortekeskused. Omavahel ollakse ühenduses erinevate suhtlusvahendite abil ning tegevusi on kõigil huvilistel võimalik jälgida http://www.startit.ee lehe vahendusel. IT-ööd juhitakse IT Kolledži stuudiost, kus tehakse reaalajas lülitusi osalevatesse keskustesse. Kogu õhtu ja öö kestvate tegevuste mõte on näidata noortele seoseid infotehnoloogia ja teiste eluvaldkondade vahel, kummutada müüte IT keerukuse kohta. Töötubade ja koolituste käigu saadakse uusi oskusi ja kogemusi.

IT-öö ei tähenda IT-fanaatikuid

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu (ITL) projektijuht Doris Põld on IT-öö korraldamise ja juhtimisega tegelenud algusest, 2011. aastast saati. Nii teabki ta kinnitada, et IT-ööle ei tule ainult ja ainult infotehnoloogiast eriliselt huvitunud noored, vaid ennekõike noortekeskuste alalised külastajad. „Nendeni jõuab info kõige paremini ja nad võtavad sõbrad kaasa. IT-ööl osaleja keskmine vanus on 14 kuni 17 eluaastat. Me tahamegi jõuda noorteni, kes ei ole seni näinud IT-s oma tulevikku. Soovime näidata, kuidas infotehnoloogia hakkab nende elu mõjutama,“ lausus Doris Põld.

Sarnased eesmärgid on ka ürituse korraldamisele juba mitmendat aastat õla alla pannud Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutusel, kus Euroopa Regionaalarengu Fondist toetatava IKT programmi suur huvi on jõuda koolilapseni ja näidata talle, et kõik meie ümber on IT. IKT programmijuhi Karin Kuldmetsa sõnul on programmi üks eesmärkidest potentsiaalsete IKT- tudengite õppima meelitamine nii Eestist kui väljastpoolt. „Sel aastal on fookus suunatud meie oma noore kaasamisele, nende huvi äratamisele IKT-õppe vastu. Viimased uuringud näitavad selgelt, et IKT-haridusega spetsialiste on tööturul üha rohkem vaja.“

Ka Keila Noortekeskuse noorsootöötaja Karmo Tihane kinnitas, et IT-öö pole üksnes tehnikahuviliste jaoks. Karmo Tihane on IT-ööd neljal aastal korraldada aidanud ning keskuse noortega alati osalenud. „Noored, kes saavad IT-ööst osa, on erineva taustaga, kuid pigem ei ole tegemist tõsiste IT-fanaatikutega. Osalevad noored on noortekeskuse nägu: mõnes keskuses on päris noored, teises hoopis täisealised noored. Lisaks on kindlasti suur roll aktiivsel ja huvilisel noorsootöötajal, kes oskab noortele näidata võimalusi, kuidas enda tulevikku IT-ga siduda.“

Ja kõik toimub öösel sellepärast, et nii on põnevam?

Doris Põld: „Nii võib öelda küll! See aitab noori teema juures hoida. Teine variant oleks õhtul paariks tunniks kokku tulla või päeval, kui on kooliaeg. Nii et jah, põnevusmoment liitub juurde: oleme öösel kambakesi koos! Eks öödisko on ka ju põnevam…“

Karmo Tihane: „Paljud noored võtavad üritusest osa, sest saab olla noortekeskuses öisel ajal. Keskustes on üldiselt kõik ööbimistega üritused noorte seas populaarsed.“

Samas öeldakse ju, et laps ei tohi öösel arvutis olla…

Doris Põld: „Õnneks ei tähenda IT-öö ainult arvutis olemist. Arvuti on üks väike osa kogu üritusest. Kui noored mõtlevad välja ideid, kus meie elus saaks infotehnoloogia abiks olla, siis selle jaoks ei pea arvutis istuma. See töö käib esialgu paberi ja pliiatsiga, fantaasia tuleb lendu lasta. Aastate jooksul oleme näinud, kuidas lapsed tegutsevad küll videokaameratega, küll näitlevad, et oma ideed paremini edasi anda. Idee ja lahenduste leidmine on meeskonnatöö.“

IT-ööl 2013 valmis enam kui 400 noore koostööna üle 50 loomingulise video, plakati ja esitluse, millega noored väljendasid arvamust, miks nende arvates IT on parim erialavalik. 2012 võeti ette kooli ja infotehnoloogia seosed, 2011. aastal mõtlesid noored, kuidas IT abil elu oma kodukandis paremaks muuta.

koikonit_1920x1080px-03.jpg

Kuidas IT-öö idee omal ajal alguse sai?

Doris Põld: „Tahtsime tuua IT koolikeskkonnast välja. Kui muidu kiputakse infotehnoloogiat seostama matemaatika ja üldse reaalainetega, siis meie tahame näidata IT atraktiivsust ja teisi tegutsemisvõimalusi. Ja teha seda keskkonnas, mis ei ole noortele kohustuslik.“

Kuidas te osalejad leiate, kas noortekeskused otsivad IT-öö ülesse või otsib IT-öö noortekeskusi?

Doris Põld: „Noortekeskustel on üle-eestiline võrgustik, see on kõige lihtsam viis jõuda noorteni väljaspool kooli ja tööd, nende vabal tahtel ja vabal ajal, sest keskuses käivad huvilised vabatahtlikult. Pluss on see ka, et noortekeskustes on tublid, aktiivsed inimesed eesotsas olemas.“

Karmo Tihane: „IT-öö on saanud juba traditsiooniks ning suurt värbamistööd enam teha ei tule. Palju abi on ka Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendusest, kust saavad infot noortekeskused üle Eesti. Tänu katuseorganisatsioonile on keskusteni jõudmine lihtsam.

Enne IT-ööd peab loomulikult leidma osalevad noortekeskused ning siis
on põhiline tegevus minu jaoks info vahendamine. Varem osalenud keskustel on
lihtsam, suhelda tuleb pigem esmakordsete liitujatega ning selgitada põhjalikumalt taustainfot.

Tehnilistest vahenditest peaks keskusel olema internetiühendus, mis peab
vastu Skype´i videokõnele. IT-öö stuudio võtab keskustega ühendust Skype´i abil. Lisaks peaks olema stuudiopildi näitamise võimalus, sest stuudiost juhendatakse kogu tegevust. Kui keskusel jääb mõnest tehnilisest vahendist vajaka, siis oleme alati nõu ja jõuga abiks
ning on teada, et IT-öö tõttu on mõni noortekeskus saanud parema internetiühenduse. Sellel aastal tuleb internetiprobleemide puhul appi Elisa, kes laenab keskustele 4G netipulgad.“

koikonit_1920x1080px-10.jpg

Fotod on osake infotehnoloogia ja igapeävaelu seotust populariseerivast kampaaniast "Kõik on IT!".

Kas IT-ööde jooksul valmib ka midagi käegakatsutavat – robot või liikuv tehnovidin?

Doris Põld: „Oleme püüdnud aasta-aastalt minna noorte jaoks harivamaks ja liita erinevaid elemente. Esimestel aastatel mõtlesid noored välja ideid, kuidas elu paremaks muuta oma kodukeskkonnas. Tänavu on praktiline väärtus veebiturvalisuse koolitusel, mille viime IT-ööl läbi üheaegselt üle Eesti IT Kolledžis paikneva stuudio vahendusel. Kõikides noortekeskustes on töötoad, selleks on Vaata Maailma toel appi tulnud nutilaborid, kes teevad robootika, programmeerimise, video koostamise jm töötubasid. Teema “Eile, täna, homme – IT 2030” puhul on tähtis idee selge väljendus video, plakati, esitluse, reklaamklipi või helifaili näol, tööd laetakse üles StartIT FB keskkonda ja esitatakse Vaata Maailma NutiVõistlus 2014 konkursile, mille raames antakse välja eriauhind „Säravaim idee ühe ööga“ auhinnafondiga 500 eurot. Lisaks veel ka eriauhindu erinevatelt koostööpartneritelt.“

IT-öö korraldajaks on ITL koostöös MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendusega. IT-öö on üks osa Euroopa Komisjoni üle-euroopalisest kampaaniast „E-oskused tööelus 2014“.

IKTP_logo_koos_ERF_logoga.jpg

 

Samal teemal:

 

 

 

 

 

 

 

Haridus- ja Noorteamet